De rubriek Wit Zwart is bedoeld als een discussiepagina. Er zijn allerlei onderwerpen waarover de meningen verschillen.

Een voorbeeld. Sommige bewoners vinden dat de wijk moet blijven zoals hij is omdat het toch goed is zo, dat is het onderdeel zwart, de tegenstanders. Daartegenover staat de mening van bewoners die aangeven dat het wel degelijk belangrijk is om mee te bewegen met de ontwikkelingen, dan is het onderdeel wit, de voorstanders.

Doel is om discussie te stimuleren tussen bewoners van de wijk Leyenburg over zaken die u bezighouden en waar u een mening over heeft. Naar aanleiding van de reacties zal Wijkberaad Leyenburg bekijken of en hoe aandacht besteed kan worden aan het onderwerp.

Lever uw stelling en/of reactie bij ons aan per mail aan info@wijkberaad-Leyenburg.nl t.a.v. de website redactie.

Wit

Leyenburg is een prachtige wijk. De diversiteit aan bewoners neemt steeds meer toe en dat is goed voor een wijk. Daardoor maak ik kennis met andere culturen en gewoonten. (Dit is een voorbeeld door de redactie opgesteld) U kunt reageren of uw eigen thema aankaarten door op de link hierboven te klikken en een mail te versturen.

Zwart

Leyenburg is in verandering. De toestroom van andere culturen zorgt ervoor dat ik me niet meer thuis voel en ik kan ook geen contact krijgen. (Dit is een voorbeeld door de redactie opgesteld) U kunt reageren of uw eigen thema aankaarten door op de link hierboven te klikken en een mail te versturen.