Werkgroep Verkeer

De Werkgroep Verkeer van de Stichting Wijkberaad Leyenburg houdt zich bezig met het opheffen van knelpunten betreffende het verkeer en bestrating. Zij heeft regelmatig contact met de wegbeheerder van het Stadsdeelkantoor. De andere contacten bestaan uit de gemeenteraadsleden, wethouders, politie en de Werkgroep Parkeren.

Samenstelling van de Werkgroep:

De werkgroep bestaat ( april 2014 ) uit de onderstaande personen:

E. Haak

R.K. Middel

W. Oosterlee, voorzitter

W.J. Pijl, plv. voorzitter

Werkwijze

Lastige situaties worden bekeken waarbij het uitgangspunt is dat het algemeen belang voorgaat voor het persoonlijk belang. De zaken worden voorgelegd aan de gemeenteraad of stadsdeelkantoormedewerkers al naar gelang de zwaarte van het probleem.

Van de onderwerpen wordt een actiepuntenlijst gemaakt. Hierop wordt vermeld de locatie, de bestaande situatie en het projectnummer.