Straatvertegenwoordiger

Al straatvertegenwoordiger in Leyenburg ???

Wijkberaad Leyenburg dat verantwoordelijk is voor de hele wijk Leyenburg met alles erop en eraan. Leyenburg een wijk die heel veel straten telt. Weten we hoeveel dat er wel zijn? Volgens mij, zonder het precies te weten, een heleboel. Wat ik wel precies weet? Sinds kort zijn er bewoners van wijk Leyenburg, die ’oog en oor’ willen zijn van de straat waarin zij wonen en die zich daarom hebben aangemeld als ”straatvertegenwoordiger”. Wat is Wijkberaad Leyenburg blij met deze mensen die samen met hem in alle opzichten blijvend iets heel moois willen maken van wijk Leyenburg. En aldus zich samen inzetten voor wijk Leyenburg: ”heel, schoon en veilig”. Dit gezegd hebbend hoop ik dat u en jij het me eens zijn: ”als ik hou van de wijk en de straat waarin ik woon, zet ik me daarvoor in!” Dan ben breng ik mijn liefde voor wijk en straat in de praktijk! Geen woorden, maar ….. daden!! Medewijkbewoners, we zijn geen eenling en wonen niet alleen in wijk Leyenburg. Richt daarom de blik naar buiten en wees solidair met uw/jouw medewijkbewoner en mede- straatbewoner. Laat hun zorg die van u/jou zijn. Laten we er voor elkaar zijn en zo met elkaar een echte en hechte samenleving vormen en zijn! Laat zo wijk Leyenburg een wijk zijn waar mensen zich om elkaar bekommeren, om elkaar geven en er voor elkaar zijn! Pak de telefoon en meldt u aan bij Wijkberaad Leyenburg als straatvertegenwoordiger. Per e-mail, emailadres: info@wijkberaad-leyenburg.nl of per telefoon, (070) – 325 75 08. De aanspreekpunten zijn: Ayoub Thomas en Ferdi Hoogstra (beiden coördinator van de straatvertegenwoordigers).