Nieuwsarchief

De rubriek Oud Nieuws is een verwijzing naar nieuwe informtie over bekende onderwerpen voor de wijk. Het parkeerprobleem is bijvoorbeeld oud nieuws maar er is wel steeds iets nieuws over te melden. Zo zijn er nog een paar onderwerpen die veel terug komen zoals hondenpoep, schone straten en veiligheid.

UW MENING TELT! Door uw onderwerpen in te sturen en / of te reageren op geplaatste stukken, kan er een discussie ontstaan over zaken die de bewoners bezighouden.
Wanneer wij zien dat bepaalde thema’s veel aandacht vragen kan het wijkberaad een debat organiseren waarin u als bewoner in gesprek kunt gaan met buurtbewoners en eventueel de verantwoordelijke ambtenaren binnen de Gemeente.

 

Oud nieuws