Gemeenteberichten Leyenburg week 2

Week 2  2021

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Els Borst-Eilersplein 275  

Het gedeeltelijk in- en uitwendig veranderen van de kelder van de bouwdelen D en G van het Haga Ziekenhuis Els Borst-Eilersplein 275. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): ontheffing kruimel, bouwen.

2021-01-11

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 63  

Het kappen van 3 populieren (stamomtrekken 91-149 cm), staande in de achtertuin van het perceel Wormerveerstraat 63. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.

2021-01-12

Hoogheemraadschap van Delfland – aanvraag watervergunning Charlotte Jacobslaan 70  

Hoogheemraadschap van Delfland – aanvraag watervergunning Charlotte Jacobslaan 70. Apotheek Haagse Ziekenhuizen

2021-01-13

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Nieuwediepstraat 16

Het veranderen en vergroten van het pand Nieuwediepstraat 16 door het maken van een aanbouw aan de achterzijde, het vervangen van het balkon door een dakterras en het maken van een constructieve doorbraak

2021-01-14

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soestdijksekade 257 

Het uitbreiden (?) van het pand Soestdijksekade 257

2021-01-14

Apv vergunning – Besluiten, Nieuwersluisstraat 32  

Het verwijderen van een LS-net: tracé 34 m. t.b.v. 3x63A ter hoogte van de Nieuwersluisstraat 32 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 1 december 2020 tot en met 26 maart 2021.

2021-01-15

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Rhenenstraat 2  

Het vergroten van het pand Rhenenstraat 2 door het plaatsen van een dakkapel

2021-01-15

VRIJGAVE VOOR INSPRAAK ONTWERP PLAATSINGSPLAN AANVULLENDE LOCATIE ONDERGRONDSE RESTAFVALCONTAINERS LEYENBURG III (BUURT 84A), ESCAMP

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat:

• in het raadsvoorstel inzake “plaatsing van 1.500 ondergrondse restafvalcontainers (RIS 250612)” besloten is in Leyenburg ondergrondse restafvalcontainers te plaatsen;

• in het raadsvoorstel ondergrondse restafvalcontainers (RIS 160943) criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ORAC’s;

• het definitief plaatsingsplan Leyenburg (RIS295505) is vastgesteld;

• één locatie aanvullend wordt geplaatst;

• belanghebbenden de mogelijkheid moeten hebben hun zienswijzen op het plaatsingsplan kenbaar te maken;

besluit:

I belanghebbenden gedurende zes weken na publicatie van dit besluit tot vrijgave voor inspraak de mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken op het ontwerp plaatsingsplan aanvullende locatie ondergrondse restafvalcontainers Leyenburg (buurt 84A), zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart: “ORAC PROGRAMMA; 84A Leyenburg (Escamp); het ontwerp plaatsingsplan aanvullende locatie op het definitief plaatsingsplan II”;

II. dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

Den Haag, 5 januari 2021

2021-01-14

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-2184/1/bijlage/exb-2021-2184.pdf

Plattegrond Medemblikstraat 275

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-2185/1/bijlage/exb-2021-2185.pdf

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Els Borst-Eilersplein 275  

Het herinrichten van het achterterrein van het ziekenhuis Els Borst-Eilersplein 275 door het uitbreiden van het parkeerterrein bij de SEH, het toevoegen van parkeerplaatsen bij de Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ), het maken van een extra fietsenstalling en het realiseren van een in- en uitrit, Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): ontheffing kruimel, uitweg.

2021-01-15

Lees de uitgebreide toelichting in deze link:

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-2548/1/bijlage/exb-2021-2548.PDF

Beantwoording reacties Tijdens de behandeling van de vergunningaanvraag is een schriftelijke reactie ingediend. Zie bijlage in de link.

 • Bestuursleden gevraagd!

  Wijkberaad Leyenburg zoekt op korte termijn bestuursleden. Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van onze wijk, wilt u de wijk bewoonbaar en veilig houden?Dan bent u de juiste persoon waar wij op zitten...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyeburg week 42

  Week 42  2020 Omgevingsvergunning- Beschikking verleend regulier, Leyweg 440   Het kappen van 2 esdoorns (stamomtrekken beide 63 cm), staande in de achtertuin van het perceel Leyweg 440. 2020-10-12 De toekomstverwachting van de boom is...

  Lees meer...
 • 17 oktober vitaliteitsdag Leyenburg

  17 oktober 2020        VITALITEITSDAG LEYENBURG Laat gratis uw gezondheid checken door professionals en doe mee met demonstraties van lokale sportaanbieders. U kunt verschillende testen laten uitvoeren zoals: uithoudingsvermogen, beenkracht, balans. bloeddruk, cholesterol. Locatie: Budosportcomplex...

  Lees meer...
 • Geemeenteberichten Leyenburg week 41

  Week 41  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Medemblikstraat 180   Het kappen van 1 kers (stamomtrek 80 cm), staande in de achtertuin van het perceel Medemblikstraat 180. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen. 2020-10-02...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 40

  Week 40  2020 Meldingen – Sloopmelding ingediend, Els Borst-Eilersplein 275 Het gedeeltelijk slopen van de kelder Bouwdeel D en G van het pand Els Borst-Eilersplein 275            Ons kenmerk: 202016293 2020-09-30 Deze mededeling is ter...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 39

  Week 39  2020 Apv vergunning – Besluiten, Hoogkarspelstraat 14   Het afzetten van parkeerplaatsen ten behoeve van hijswerkzaamheden ter hoogte van de Hoogkarspelstraat 14 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 38

  Week 38  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Els Borst-Eilersplein 292  Het veranderen van de gevel van de winkel Els Borst-Eilersplein 292 door het plaatsen van reclame-uitingen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): reclame apv, bouwen....

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 37

  Week 37  2020 Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Den Helderstraat ter hoogte van huisnummer 47 Hoe enger Hoe beter op 30 oktober 2020 07-09-2020        Den Haag Informatiecentrum. Binnen de termijn dat de stukken ter inzage...

  Lees meer...
 • Word digitaal ambassadeur in de wijk

  https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/word-digitaal-ambassadeur-in-de-wijk.htm Steeds meer mensen zijn slachtoffer van cybercriminaliteit. Bijvoorbeeld hacking, phishing en WhatsApp-fraude. De gemeente en de politie-eenheid Den Haag willen bewoners en ondernemers informeren hoe zij zich hiertegen kunnen beschermen. Werving digitaal ambassadeurs De...

  Lees meer...
 • Omgevingsvergunning Soestdijksekade 407

  Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Soestdijksekade 407 te Den Haag Algemene informatie Het veranderen van de winkel Soestdijksekade 407 tot 4 woningen

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 36

  Week 36  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en Florence Nightingaleweg (deelgebied 1, 2 en 3 Hagaterrein) Het uitvoeren van kopersopties aan de bouwnummers 1, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15,...

  Lees meer...
 • Maandag 31 augustus starten de scholen weer

  Maandag starten de scholen weer: ook herstart van de ‘schoolstraat’.   Bewoners van de Nieuwersluisstraat en Baambruggestraat hebben opnieuw een brief in de brievenbus gekregen. In verband met de corona maatregelen wordt de Baambruggestraat op...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 35

  Week 35  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Driebergenstraat 292  Het kappen van 1 loofboom en 1 kastanje (stamomtrekken 208-214 cm), staande in de achtertuin van het perceel Driebergenstraat 292. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en):...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 34

  Week 34  2020 Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Medemblikstraat 180   Het kappen van 1 Prunus (stamdiameter 25.5cm), staande in de achtertuin van het perceel Medemblikstraat 180 2020-08-17 Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, de openbare ruimte van...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 33

  Week 33  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Escamplaan ongenummerd blok 2 Het kappen van een els (stamomtrek 120 cm), staande in de groenstrook aan de achterzijde Escamplaan ongenummerd blok 2. Deze bekendmaking bevat de...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 32

  Week 32  2020 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Zuidwoldestraat 1A Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat op 17 juli 2020 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het lozen van grondwater...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 31

  Week 31  2020 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Zuidwoldestraat 1A Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat op 17 juli 2020 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het lozen van grondwater...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 24

  Week 24  2020 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Els Borst-Eilersplein 291-292   Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat op 27 mei 2020 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het oprichten...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 23

  Week 23  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Leyweg 27   Het vergroten van de woning Leyweg 27 door het plaatsen van een uitbouw op het achtererf. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): ontheffing kruimel. 2020-06-02...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 22

  Week 22  2020 Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Nieuwersluisstraat 109   Snor/Bromfiets, kleur blauw 2020-05-27 Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Escamplaan 305     ‘Hou van je Huis’  (aanvraag 14-04-2020) Het veranderen van de gevel van de winkel...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 21

  Week 21  2020 Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Els Borst-Eilerslaan en tussen de Charlotte Jacobslaan en de Cornelia de Langeweg Het kappen van 12 Hollandse iepen (stamomtrekken 31- 204 cm), staande tussen de Charlotte Jacobslaan...

  Lees meer...
 • Afsluiting Baambruggestraat tijdens schooldagen

  I.v.m. het opstarten van het Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst in tijden van Corona is er in samenwerking met de Gemeente Den Haag besloten de Baambruggestraat op 2 korte momenten af te af te sluiten...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 20

  Week 20  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Werkhovenstraat 42   Het veranderen van de winkel Werkhovenstraat 42 tot een lunchroom/petit restaurant. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): ontheffing kruimel. 2020-05-13 Zie voor motivering en voorwaarden:...

  Lees meer...
 • Schaapscheren op de Nijkamphoeve live te volgen op 31 mei

  Schaapscheren op De Nijkamphoeve live te volgen Op 31 mei is het weer zover. Dan worden de schapen BuurtBoerderij De Nijkamphoeve bevrijd van hun dikte vacht. Het schaapscheren op De Nijkamphoeve is elk jaar een...

  Lees meer...
 • Belangrijke mededeling over parkeergarage Nieuwersluisstraat

  PARKEERGARAGE WORDT BINNENKORT GESLOOPT Als het goed is dan hebben alle bewoners die gebruik maakten van de parkeergarage en in het bezit zijn van een toegangspasje, enige tijd geleden van Q Park bericht ontvangen dat...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 19

  Week 19  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Escamplaan 281  (Albert Heijn) Het veranderen van het dak van de winkel Escamplaan 281 door het vervangen van een condensor voor een gaskoeler. 2020-05-04 De nieuwe gaskoeler...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 18

  Week 18  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, bij het perceel Leyweg 277 naar de Florence Nightingaleweg  Het realiseren van een in- of uitrit bij het perceel Leyweg 277 naar de Florence Nightingaleweg voor het...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 17

  Week 17  2020  Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking geweigerd, Maarsbergenstraat 324   Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Maarsbergenstraat 324 in onzelfstandige woonruimte aan vijf bewoners 2020-04-20 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Jaarsveldstraat 192 Het veranderen...

  Lees meer...
 • Parkeergarage Nieuwersluisstraat sluit per 15 mei

  Beste abonnementhouder / gebruiker van de parkeergarage Nieuwersluisstraat, Recentelijk of in het verleden heb jij gebruik gemaakt van de (tijdelijke) parkeergarage Nieuwersluisstraat in Den Haag. In overleg met Gemeente Den Haag informeren we jou via...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 16

  Week 16  2020  Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking geweigerd, Medemblikstraat 50 Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Medemblikstraat 50 naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen 2020-04-15 Toelichting op: Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking geweigerd, Veenendaalkade 56  ...

  Lees meer...
 • Met onmiddellijke ingang einde aan verkamering in Leyenburg

  https://www.ad.nl/den-haag/br-br-br-br-den-haag-maakt-per-direct-eind-aan-verkameren-van-huizen-zorgen-dat-fatsoenlijke-verhuur-weer-de-norm-wordt~aacbe466/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

  Lees meer...
 • Verleende vergunningen woningonttrekkingen 2019-2020

  Verleende vergunningen woningonttrekkingen 2019-2020 Versie 24-1-2020 *Per september gebruikt de gemeente soms een ander formulering 2020 Soestdijksekade 721 23-1-2020 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor acht bewoners Veenendaalkade 146 23-1-2020 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyen burg week 4

  Week 4  2020  Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Soestdijksekade 721   Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Soestdijksekade 721 naar onzelfstandige woonruimte t.b.v. kamergewijze verhuur voor acht bewoners 2020-01-23 Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Veenendaalkade...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 3

  Week 3  2020  Verkeersbesluit Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats – nabij het perceelnr. 54, aan de Huisduinenstraat 2020-01-15 Apv vergunning – Besluiten, Volendamlaan 2   Het vervangen van een GGIJ gasleiding ter hoogte van de Volendamlaan 2 in...

  Lees meer...
 • Haagse VvE’s staan machteloos tegen kamerverhuur

  Haagse VvE’s staan machteloos tegen ongewenste kamerverhuur Haagse flatbewoners staan vaak machteloos tegen de overlast van kamerverhuur door buren. Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vechten het soms tot aan de rechter uit. In onder meer Leyenburg...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 2

  Week 2  2020   Aankondiging – Aanvraag, Veenendaalkade 583   Ligplaatsvergunning woonschip Kon-Tiki op de locatie Veenendaalkade 583 in Den Haag 2020-01-06 Aankondiging – Aanvraag, Veenendaalkade 583   Aanvraag drijvend terras woonschip Kon-Tiki op de locatie...

  Lees meer...
 • Verleende vergunningen woningonttrekkingen 2019-2020

  Verleende vergunningen woningonttrekkingen 2019-2020 Versie 4-1-2020 *Per september gebruikt de gemeente soms een ander formulering 2020 Harmelenstraat 80 3-1-2020 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte verhuur voor 5 personen Soesterbergstraat 174 3-1-2020 Het veranderen van de...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 1

  Week 1  2020   Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Veenendaalkade 561 en 563   Het realiseren van een in- of uitrit bij de percelen Veenendaalkade 561 en 563. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): uitweg....

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 52

  Week 52 2019   Meldingen – Sloopmelding ingediend, Els Borst-Eilersplein 275 (HagaZiekenhuis Bouwdeel C en D) Het gedeeltelijk slopen van het pand Els Borst-Eilersplein 275 (HagaZiekenhuis Bouwdeel C en D)      Ons kenmerk: 201924632 Ontvangstdatum aanvraag:...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 51

  Week 51 2019   Omgevingsvergunning – Beschikking verleend uitgebreid, Escamplaan 282   Het brandveilig in gebruik nemen van het kinderdagverblijf Escamplaan 282. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): gebruik. 2019-12-17 Aan de hand van de vergunningaanvraag, brandveilig...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 50

  Week 50 2019   Sloopmelding ingediend, tussen Soestdijksekade en Veluweplein Het slopen van de Veluwepleinbrug tussen Soestdijksekade en Veluweplein ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan 2019-12-11 Omgevingsvergunning – Aangevraagd, tussen de Heiloostraat, Medemblikstraat, Ransdorpstraat,...

  Lees meer...
 • De Haagse pilot ‘Lief-en-Leedstraten’ wordt uitgebreid met zes nieuwe wijken

  De Haagse pilot ‘Lief-en-Leedstraten’ is zo succesvol dat deze wordt uitgebreid met zes nieuwe wijken. Vanaf nu mag ook de hele stad meedoen. Daarnaast is Albert Heijn partner geworden. In 2020 organiseert de supermarktketen de...

  Lees meer...
 • Derde AED is beschikbaar in het Zuiderpark

  De derde AED is beschikbaar in het Zuiderpark, na het Indoor Speelparadijs Zuiderpark en kinderboerderij De Herweijerhoeve. Er is door de inspanningen van Stoomgroep West Zuiderpark een AED gerealiseerd. De AED is opgehangen aan het...

  Lees meer...
 • Voorkoming van babbeltrucs

  Vanwege de diverse signalen dat er een toename is van het aantal babbeltrucs met vooral slachtoffers onder ouderen, probeert de gemeente ouderen meer bewust te laten zijn van de risico’s. Dit met als doel dat...

  Lees meer...
 • Zuiderpark

  Het Zuiderpark trekt jaarlijks miljoenen bezoekers, zowel uit buurt, de stad en omgeving van Den Haag.  Veel mensen dus, jong en oud, die er sporten (sportcampus), recreëren en evenementen bezoeken. Het schoon en leefbaar houden...

  Lees meer...
 • Bouwproject Leyweg-Escamplaan

  Bouwproject Leyweg-Escamplaan Over het bouwproject Leyweg-Escamplaan is door Heijmans een website geopend. Kijk op www.deschooneley.nl voor meer informatie. De woningen in het eerste te bebouwen deelgebied Haagse Park komen begin november al in de verkoop....

  Lees meer...
 • Hoe staat het met de veiligheid in mijn wijk?

  De website hoeveiligismijnwijk.nl laat u met een simpele muisklik gedetailleerd zien hoe het staat met de veiligheid in uw buurt. Per gemeente, stadsdeel, wijk en zelfs per buurt zijn de aantallen aangiften te zien van...

  Lees meer...
 • UITLEG OVER DE TAXIBUS

  De Taxibus is er voor Hagenaars van 70 jaar of ouder en voor iedereen die om medische redenen niet met het openbaar vervoer kan reizen. U heeft een Taxibuspas nodig om te kunnen reizen met...

  Lees meer...
 • Voorkom woninginbraak

    Voorkom woninginbraak: kijk op het volgende filmpje! https://www.youtube.com/watch?v=uPgFSTLFX1Q

  Lees meer...
 • Wijkprogramma Leyenburg 2016-2019

  Bent u geïnteresseerd in het nieuwe wijkprogramma voor onze wijk? Via deze link kunt u het bekijken. http://www.denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-en-wijken/to/Wijkprogramma-Escamp-Leyenburg-20162019.htm

  Lees meer...
 • Voorkom diefstal uit uw woning

  Bekijk uw woning eens door de ogen van een inbreker. Waarschijnlijk kunt u eenvoudig uw huis veiliger maken. Een inbraak is vervelend om mee te maken. U kunt lang last hebben van een onveilig gevoel...

  Lees meer...