Gemeenteberichten Leyenburg week 29

Week 29  2021

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Driebergenstraat 154

Het vergroten van de woning Driebergenstraat 154 door het maken van een dakopbouw.               Ons kenmerk: 202109005

19-07-2021

Wij hebben u op 10 juni 2021 verzocht uw aanvraag uiterlijk op 8 juli 2021 aan te vullen.

Binnen de gestelde termijn hebben wij geen aanvullende gegevens ontvangen.

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-43424/1/bijlage/exb-2021-43424.pdf

Apv vergunning – Aangevraagde exploitatievergunning horeca, Els Borst-Eilersplein 6  Grillroom Koolmees Horeca-en exploitatievergunning  Ons kenmerk: 00234HOR21

19-07-2021

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 4 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 4 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Binnen de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze indienen bij de burgemeester. Vermeld hierbij het kenmerk van de publicatie.

Locatie van de getoonde markers op de kaart. De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 134

Het kappen van 1 naaldboom (stamomtrek 102 cm), staande in de voortuin van het perceel Wormerveerstraat 134 Ons kenmerk: 202111559

20-07-2021

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-43805/1/bijlage/exb-2021-43805.pdf

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Medemblikstraat 301

Koffiehuis Sjaak Het plaatsen van een kiosk Medemblikstraat 301

Ons kenmerk: 202113206

24-07-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 189

Het veranderen van het pand Wormerveerstraat 189 door het maken van constructieve doorbraken  Ons kenmerk: 202113195

24-07-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Apv vergunning, ter hoogte van Veenendaalkade 171

Constateringsparkeren aanhangwagen langer dan 3 (achtereenvolgende) dagen:10 juli 2021

Handhavingsorganisatie van de Dienst Stadsbeheer heeft geconstateerd dat een aanhangwagen, kleur bruin, met een blauw zijl, zonder kenteken langer dan drie (achtereenvolgende) dagen op de weg staat geparkeerd. Dit is in strijd met artikel 5:6 lid 1 onder a van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag. Wij verzoeken de eigenaar om de aanhangwagen te verwijderen en contact op te nemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, te bereiken via het telefoonnummer 14-070 of e-mail: SBHAPV@denhaag.nl. Indien de aanhangwagen na de publicatietermijn, 9 augustus 2021 wederom wordt geconstateerd, zal deze worden verwijderd van de openbare weg. De aanhangwagen wordt dan tijdelijk opgeslagen en uiteindelijk vernietigd.

Ons kenmerk: HPE2101254

23-07-2021

Locatie van de getoonde markers op de kaart. De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

 • Bestuursleden gevraagd!

  Wijkberaad Leyenburg zoekt op korte termijn bestuursleden. Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van onze wijk, wilt u de wijk bewoonbaar en veilig houden?Dan bent u de juiste persoon waar wij op zitten...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburgweek 16

  Week 16  2021 Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Vreeswijkstraat 73 Het veranderen van de winkel Vreeswijkstraat 73 tot woning 15-04-2021 Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien,...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 15

  Week 15  2021 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Nieuwediepstraat 16 Het veranderen en vergroten van de woning Nieuwediepstraat 16 door het maken van een aanbouw aan de achterzijde en het maken van een constructieve doorbraak...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 10

  Week 10  2021 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 12   Het vergroten van de woning Wormerveerstraat 12 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. 2021-03-09 Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Rhenenstraat 2...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 9

  Week 9  2021 Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leersumstraat 124   Het veranderen van het pand Leersumstraat 124 door het maken van constructieve doorbraken 2021-03-01 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Den Helderstraat 251-321, Den Helderstraat 161-249, Medemblikstraat...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 8

  Week 8  2021 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Monnickendamplein 106   Het veranderen van de woning Monnickendamplein 106 door het maken van een constructieve doorbraak. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen. 2021-02-22 Omgevingsvergunning – Beschikking...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 7

  Week 7  2021 Apv vergunning – Besluiten, Els Borst-Eilersplein 78 (winkelfunctie) Het verwijderen van twee laagspanningskabels en zes middenspanningskabels en het aanleggen van twee laagspanningskabels drie middenspanningskabels ter hoogte van de Els Borst-Eilersplein 78.  De...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 6

  Week 6  2021 Beschikking Besluit lozen buiten inrichtingen, Medemblikstraat t.h.v. 234   2021-02-08 Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens B&W van Den Haag bekend dat besloten is om maatwerk vast te stellen voor het lozen van grondwater...

  Lees meer...
 • Link naar de Posthoorn

  Deze link is te gebruiken als u geen Posthoorn hebt ontvangen en op de hoogte wilt blijven van wijknieuws: https://www.uitgeverijwestmedia.nl/issuu/de-posthoorn-escamp-oost/

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 5

  Week 5  2021 Wrakkenwet, Veenendaalkade ter hoogte van huisnummer 596,. Blauw polyester speedbootje met registratienummer H1511, in gezonken toestand wordt 9 februari 2021 opgeruimd. 2021-02-01 Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Maarsbergenstraat 204   Het vergroten van het...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 4

  Week 4  2021 Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Veenendaalkade t.h.v. perceel 2   Naam van het recreatievaartuig Hummelke  Overig kenmerk Recreatievaartuig heeft een blauw zeil Overtreding: Artikel 26, lid 1 sub i Verordening op de Binnenwateren...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 3

  Week 3  2021 Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Veenendaalkade ter hoogte van nummer 292, 2547 AX Den Haag  Kleur van het recreatievaartuig: Bovenkant van het recreatievaartuig is wit, de onderkant is blauw. Overtreding: Artikel 26, lid...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 2

  Week 2  2021 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Els Borst-Eilersplein 275   Het gedeeltelijk in- en uitwendig veranderen van de kelder van de bouwdelen D en G van het Haga Ziekenhuis Els Borst-Eilersplein 275. Deze...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 1 2021

  Week 53  2020  herhaling laatste vergunningen Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Maarsbergenstraat 206   Het 50 procent snoeien van een boom (stamdiameter 11cm), staande in de achtertuin van het perceel Maarsbergenstraat 206 2020-12-30 Apv vergunning – Besluiten,...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 53

  Week 53 2020 Apv vergunning – Besluiten, Florence Nightingaleweg 4  Het realiseren van huisaansluiting ter hoogte van de Florence Nightingaleweg 4. De aanvraag is ingediend voor de periode van 8-2-2021 t/m 26-3-2021. Opbreekvergunning: Kabels en...

  Lees meer...
 • Verloot je boompje!

  Verloot je Boompje is een activiteit in de wijken van Den Haag om kerstbomen in te leveren. Voor iedere boom die ingeleverd wordt, krijgen kinderen een sticker ter waarde van € 0,50 en een lootje...

  Lees meer...
 • Overzicht met handige tips jaarwisseling

  Overzicht met handige tips jaarwisseling: inleveracties vuurwerk, veilig parkeren, activiteiten in de stad en afval De jaarwisseling is dit jaar anders door het coronavirus. Houd rekening met elkaar. Houd afstand en kijk hoe je op...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 52

  Week 52 2020 Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Veenendaalkade 377 Het plaatsen van een deur in de schuttingmuur bij de woning Veenendaalkade 377. activiteit(en): bouwen. 2020-12-17 Meldingen – Sloopmelding ingediend, Heiloostraat 206 t/m 212  ...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 51

  Week 51 2020 Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Veenendaalkade 377 Het plaatsen van een deur in de schuttingmuur bij de woning Veenendaalkade 377. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen. 2020-12-17

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 50

  Week 50 2020 Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, Veenendaalkade 565 Het aanleggen van een in- of uitrit bij de woonboot Veenendaalkade 565. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): uitweg. 2020-12-07 De afdeling Mobiliteit gaat niet akkoord...

  Lees meer...
 • Strengere regels voor kamerverhuur en vakantieverhuur

  https://www.omroepwest.nl/nieuws/4183111/Strengere-regels-voor-kamerverhuur-en-vakantieverhuur-in-Den-Haag

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 49

  Week 49 2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Driebergenstraat 14  Het vergroten van de woning Driebergenstraat 14 door het maken van een kelder. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen. 2020-12-01 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend uitgebreid,...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 48

  Week 48 2020 Aankondiging – Verwijderen voertuigen, IJsselsteinstraat t.h.v. lichtmast 2 Bromfietswrak Kenteken: – Kleur: Zwart 2020-11-23 Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 63   Het kappen van 3 bomen staande in de achtertuin van het perceel...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 47

  Week 47 2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Jaarsveldstraat 198  Het vergroten van de woning Jaarsveldstraat 198 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. 2020-11-17 Apv vergunning – Besluiten, Els Borst-Eilersplein 275  Het...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 46

  Week 46 2020 Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soesterbergstraat 105   Het vergroten van de zolderruimte van het pand Soesterbergstraat 105 door het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde omgevingsvergunning ‘s-Gravenhage 2020-11-12 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 45

  Week 45  2020 RIS306577 Vrijgave voor inspraak ontwerp plaatsingsplan ORACs Leyenburg Buurt 84 Gebied D Escamp        RIS306577 Bijlage datum 28-10-2020 Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Veenendaalkade 565 Het aanleggen van een in- of uitrit...

  Lees meer...
 • Help kinderen veilig naar school

  Help kinderen veilig naar school Sinds de scholen na de lockdown weer open zijn, zijn ruim 20 straten ‘schoolstraten’. Die straten zijn met een hek en een verkeersregelaar tijdens breng- en haaltijden afgesloten voor inkomend...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 44

  Week 44  2020 Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en Florence Nightingaleweg (deelgebied 1, 2 en 3 Hagaterrein)  Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning met kenmerk 201700243/6385190 d.d. 04-07-2017 voor het realiseren van 464...

  Lees meer...
 • Buurtprojecten voor een betere buurt

  https://www.postcodeloterijbuurtfonds.nl/

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 43

  Week 43  2020 Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Loosduinsekade 468   Het kappen van 2 Fraxinus Excelsior (stamdiameter 20-29 cm), staande op het achtererf van het perceel Loosduinsekade 468 2020-10-16 Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Maarsbergenstraat 216   Het...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyeburg week 42

  Week 42  2020 Omgevingsvergunning- Beschikking verleend regulier, Leyweg 440   Het kappen van 2 esdoorns (stamomtrekken beide 63 cm), staande in de achtertuin van het perceel Leyweg 440. 2020-10-12 De toekomstverwachting van de boom is...

  Lees meer...
 • Geemeenteberichten Leyenburg week 41

  Week 41  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Medemblikstraat 180   Het kappen van 1 kers (stamomtrek 80 cm), staande in de achtertuin van het perceel Medemblikstraat 180. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen. 2020-10-02...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 40

  Week 40  2020 Meldingen – Sloopmelding ingediend, Els Borst-Eilersplein 275 Het gedeeltelijk slopen van de kelder Bouwdeel D en G van het pand Els Borst-Eilersplein 275            Ons kenmerk: 202016293 2020-09-30 Deze mededeling is ter...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 39

  Week 39  2020 Apv vergunning – Besluiten, Hoogkarspelstraat 14   Het afzetten van parkeerplaatsen ten behoeve van hijswerkzaamheden ter hoogte van de Hoogkarspelstraat 14 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 38

  Week 38  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Els Borst-Eilersplein 292  Het veranderen van de gevel van de winkel Els Borst-Eilersplein 292 door het plaatsen van reclame-uitingen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): reclame apv, bouwen....

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 37

  Week 37  2020 Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Den Helderstraat ter hoogte van huisnummer 47 Hoe enger Hoe beter op 30 oktober 2020 07-09-2020        Den Haag Informatiecentrum. Binnen de termijn dat de stukken ter inzage...

  Lees meer...
 • Word digitaal ambassadeur in de wijk

  https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/word-digitaal-ambassadeur-in-de-wijk.htm Steeds meer mensen zijn slachtoffer van cybercriminaliteit. Bijvoorbeeld hacking, phishing en WhatsApp-fraude. De gemeente en de politie-eenheid Den Haag willen bewoners en ondernemers informeren hoe zij zich hiertegen kunnen beschermen. Werving digitaal ambassadeurs De...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 34

  Week 34  2020 Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Medemblikstraat 180   Het kappen van 1 Prunus (stamdiameter 25.5cm), staande in de achtertuin van het perceel Medemblikstraat 180 2020-08-17 Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, de openbare ruimte van...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 33

  Week 33  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Escamplaan ongenummerd blok 2 Het kappen van een els (stamomtrek 120 cm), staande in de groenstrook aan de achterzijde Escamplaan ongenummerd blok 2. Deze bekendmaking bevat de...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 32

  Week 32  2020 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Zuidwoldestraat 1A Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat op 17 juli 2020 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het lozen van grondwater...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 31

  Week 31  2020 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Zuidwoldestraat 1A Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat op 17 juli 2020 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het lozen van grondwater...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 27

  Week 27  2020 Omgevingsvergunning – Aangevraagd, de openbare ruimte van het stadsdeel Escamp  geen wijken/straten genoemd Het kappen van 9 populieren (stamomtrek 141 tot 355 cm), staande in de openbare ruimte van het stadsdeel Escamp,...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 26

  Week 26  2020 Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Leersumstraat 81   Het vergroten van de woning Leersumstraat 81 door het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen. 2020-06-17 Omgevingsvergunning...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 25

  Week 25  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Escamplaan 281  AH Het veranderen van de gevel van de winkel Escamplaan 281 door het plaatsen van 8 reclame-uitingen, 12 bestickeringen en een wijziging aan de entree....

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 24

  Week 24  2020 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Els Borst-Eilersplein 291-292   Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat op 27 mei 2020 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het oprichten...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 23

  Week 23  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Leyweg 27   Het vergroten van de woning Leyweg 27 door het plaatsen van een uitbouw op het achtererf. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): ontheffing kruimel. 2020-06-02...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 22

  Week 22  2020 Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Nieuwersluisstraat 109   Snor/Bromfiets, kleur blauw 2020-05-27 Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Escamplaan 305     ‘Hou van je Huis’  (aanvraag 14-04-2020) Het veranderen van de gevel van de winkel...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 21

  Week 21  2020 Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Els Borst-Eilerslaan en tussen de Charlotte Jacobslaan en de Cornelia de Langeweg Het kappen van 12 Hollandse iepen (stamomtrekken 31- 204 cm), staande tussen de Charlotte Jacobslaan...

  Lees meer...
 • Afsluiting Baambruggestraat tijdens schooldagen

  I.v.m. het opstarten van het Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst in tijden van Corona is er in samenwerking met de Gemeente Den Haag besloten de Baambruggestraat op 2 korte momenten af te af te sluiten...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 20

  Week 20  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Werkhovenstraat 42   Het veranderen van de winkel Werkhovenstraat 42 tot een lunchroom/petit restaurant. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): ontheffing kruimel. 2020-05-13 Zie voor motivering en voorwaarden:...

  Lees meer...
 • Schaapscheren op de Nijkamphoeve live te volgen op 31 mei

  Schaapscheren op De Nijkamphoeve live te volgen Op 31 mei is het weer zover. Dan worden de schapen BuurtBoerderij De Nijkamphoeve bevrijd van hun dikte vacht. Het schaapscheren op De Nijkamphoeve is elk jaar een...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 19

  Week 19  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Escamplaan 281  (Albert Heijn) Het veranderen van het dak van de winkel Escamplaan 281 door het vervangen van een condensor voor een gaskoeler. 2020-05-04 De nieuwe gaskoeler...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 18

  Week 18  2020 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, bij het perceel Leyweg 277 naar de Florence Nightingaleweg  Het realiseren van een in- of uitrit bij het perceel Leyweg 277 naar de Florence Nightingaleweg voor het...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 17

  Week 17  2020  Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking geweigerd, Maarsbergenstraat 324   Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Maarsbergenstraat 324 in onzelfstandige woonruimte aan vijf bewoners 2020-04-20 Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Jaarsveldstraat 192 Het veranderen...

  Lees meer...
 • Parkeergarage Nieuwersluisstraat sluit per 15 mei

  Beste abonnementhouder / gebruiker van de parkeergarage Nieuwersluisstraat, Recentelijk of in het verleden heb jij gebruik gemaakt van de (tijdelijke) parkeergarage Nieuwersluisstraat in Den Haag. In overleg met Gemeente Den Haag informeren we jou via...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 16

  Week 16  2020  Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking geweigerd, Medemblikstraat 50 Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Medemblikstraat 50 naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen 2020-04-15 Toelichting op: Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking geweigerd, Veenendaalkade 56  ...

  Lees meer...
 • Met onmiddellijke ingang einde aan verkamering in Leyenburg

  https://www.ad.nl/den-haag/br-br-br-br-den-haag-maakt-per-direct-eind-aan-verkameren-van-huizen-zorgen-dat-fatsoenlijke-verhuur-weer-de-norm-wordt~aacbe466/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

  Lees meer...
 • Maatregelen Apotheek Leyenburg in verband met het coronavirus

  Zoals bekend verspreidt het corona virus zich erg snel. Gezien de maatschappelijke rol van apotheken in de gezondheidszorg, is het van belang dat de continuïteit van de zorg in de apotheek doorgang kan vinden. Om...

  Lees meer...
 • Verleendew vergunningen woningonttrekkingen 2019-2020

  Verleende vergunningen woningonttrekkingen 2019-2020 Versie 17-2-2020 *Per september gebruikt de gemeente soms een ander formulering 2020 Maarsbergenstraat 250 17-2-2020  woning omzetten in onzelfstandige woonruimte voor 7 bewoners Vreeswijkstraat 297 14-2-2020 woning omzetten naar onzelfstandige bewoning...

  Lees meer...
 • Advies Welstandscommissie 22 januari 2020

  Advies Welstandscommissie 22 januari 2020 Den Helderstraat 102 Bouwen: het vergroten van de woning Den Helderstraat 102 door het maken van een dakopbouw. Wcie 20200122/201920794 Niet akkoord Het bouwplan wordt getoetst aan de Welstandsnota. Hoewel...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 5

  Week 5  2020  Omgevingsvergunning – Aangevraagd, tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg   Het realiseren van 300m2 detailhandel tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg (deelplan 1, 2 en 3...

  Lees meer...
 • Verleende vergunningen woningonttrekkingen 2019-2020

  Verleende vergunningen woningonttrekkingen 2019-2020 Versie 24-1-2020 *Per september gebruikt de gemeente soms een ander formulering 2020 Soestdijksekade 721 23-1-2020 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor acht bewoners Veenendaalkade 146 23-1-2020 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyen burg week 4

  Week 4  2020  Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Soestdijksekade 721   Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Soestdijksekade 721 naar onzelfstandige woonruimte t.b.v. kamergewijze verhuur voor acht bewoners 2020-01-23 Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Veenendaalkade...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 3

  Week 3  2020  Verkeersbesluit Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats – nabij het perceelnr. 54, aan de Huisduinenstraat 2020-01-15 Apv vergunning – Besluiten, Volendamlaan 2   Het vervangen van een GGIJ gasleiding ter hoogte van de Volendamlaan 2 in...

  Lees meer...
 • Haagse VvE’s staan machteloos tegen kamerverhuur

  Haagse VvE’s staan machteloos tegen ongewenste kamerverhuur Haagse flatbewoners staan vaak machteloos tegen de overlast van kamerverhuur door buren. Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vechten het soms tot aan de rechter uit. In onder meer Leyenburg...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 2

  Week 2  2020   Aankondiging – Aanvraag, Veenendaalkade 583   Ligplaatsvergunning woonschip Kon-Tiki op de locatie Veenendaalkade 583 in Den Haag 2020-01-06 Aankondiging – Aanvraag, Veenendaalkade 583   Aanvraag drijvend terras woonschip Kon-Tiki op de locatie...

  Lees meer...
 • Verleende vergunningen woningonttrekkingen 2019-2020

  Verleende vergunningen woningonttrekkingen 2019-2020 Versie 4-1-2020 *Per september gebruikt de gemeente soms een ander formulering 2020 Harmelenstraat 80 3-1-2020 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte verhuur voor 5 personen Soesterbergstraat 174 3-1-2020 Het veranderen van de...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 1

  Week 1  2020   Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Veenendaalkade 561 en 563   Het realiseren van een in- of uitrit bij de percelen Veenendaalkade 561 en 563. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): uitweg....

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 52

  Week 52 2019   Meldingen – Sloopmelding ingediend, Els Borst-Eilersplein 275 (HagaZiekenhuis Bouwdeel C en D) Het gedeeltelijk slopen van het pand Els Borst-Eilersplein 275 (HagaZiekenhuis Bouwdeel C en D)      Ons kenmerk: 201924632 Ontvangstdatum aanvraag:...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 51

  Week 51 2019   Omgevingsvergunning – Beschikking verleend uitgebreid, Escamplaan 282   Het brandveilig in gebruik nemen van het kinderdagverblijf Escamplaan 282. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): gebruik. 2019-12-17 Aan de hand van de vergunningaanvraag, brandveilig...

  Lees meer...
 • Gemeenteberichten Leyenburg week 50

  Week 50 2019   Sloopmelding ingediend, tussen Soestdijksekade en Veluweplein Het slopen van de Veluwepleinbrug tussen Soestdijksekade en Veluweplein ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan 2019-12-11 Omgevingsvergunning – Aangevraagd, tussen de Heiloostraat, Medemblikstraat, Ransdorpstraat,...

  Lees meer...
 • Antwoord van het Haags college over kamerverhuurbedrijven in Leyenburg

  Antwoord van het college op schriftelijke vragen van Hart voor Den Haag over kamerverhuurbedrijven in Leyenburg: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8162667/1/RIS303376%20Beantwoording%20SV%20Kamerbewoning%20Leyenburg

  Lees meer...
 • Weerbaarheidstraining voor ouderen in Leyenburg

  Weerbaarheidstraining voor ouderen in Leyenburg Gevaar herkennen en weten wat u moet doen: dat is het doel van de weerbaarheidstraining op donderdag 21 november in Leyenburg. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld babbeltrucs, zakkenrollerij,...

  Lees meer...
 • Zuiderpark

  Het Zuiderpark trekt jaarlijks miljoenen bezoekers, zowel uit buurt, de stad en omgeving van Den Haag.  Veel mensen dus, jong en oud, die er sporten (sportcampus), recreëren en evenementen bezoeken. Het schoon en leefbaar houden...

  Lees meer...
 • Hoe staat het met de veiligheid in mijn wijk?

  De website hoeveiligismijnwijk.nl laat u met een simpele muisklik gedetailleerd zien hoe het staat met de veiligheid in uw buurt. Per gemeente, stadsdeel, wijk en zelfs per buurt zijn de aantallen aangiften te zien van...

  Lees meer...
 • UITLEG OVER DE TAXIBUS

  De Taxibus is er voor Hagenaars van 70 jaar of ouder en voor iedereen die om medische redenen niet met het openbaar vervoer kan reizen. U heeft een Taxibuspas nodig om te kunnen reizen met...

  Lees meer...
 • Voorkom woninginbraak

    Voorkom woninginbraak: kijk op het volgende filmpje! https://www.youtube.com/watch?v=uPgFSTLFX1Q

  Lees meer...
 • Voorkom diefstal uit uw woning

  Bekijk uw woning eens door de ogen van een inbreker. Waarschijnlijk kunt u eenvoudig uw huis veiliger maken. Een inbraak is vervelend om mee te maken. U kunt lang last hebben van een onveilig gevoel...

  Lees meer...