Info Buurt IV

Buurt IV maakt onderdeel uit van de Stichting Wijkberaad Leyenburg en omvat het gebied tussen de Loosduinsekade, Soestdijksekade, Escamplaan, Monnickendamplein, Volendamlaan. Een aandachtspunt is verder het voorkomen van vandalisme, zwerfvuil en de situatie rond het winkelcentrum Volendamlaan. Hieronder volgt een opsomming van een aantal straten die het gebied omzoomt met enkele bijzonderheden en een aantal straten die zich binnen dit gebied bevinden:

HOOGKARSPELSTRAAT 

In deze straat, midden in de buurt, is op nr. 83 en 85 het gebouw van Stichting Wijkberaad Leyenburg gevestigd. Dit gebouw biedt onderdak aan de administratie van het Wijkberaad, maar hier worden tevens de bestuursvergaderingen gehouden. Er zijn twee zalen waarin de diverse werkgroepen kunnen vergaderen. In deze twee zalen vinden ook andere activiteiten plaats en soms worden de zalen, voor zover mogelijk en met toestemming van het bestuur, verhuurd. Op dinsdagochtend is er Open Huis en op donderdagochtend is er Soos van de Gastvrouwen. Tevens is er in de Hoogkarspelstraat op nummer 68a het Moedercentrum Rumoer gevestigd.

VOLENDAMLAAN

De Volendamlaan is een drukke verkeersader in de wijk. In 2006 heeft een ingrijpende herinrichting plaats gevonden. Van twee rijstroken ging men naar één rijstrook per rijrichting en er werden vrijliggende fietspaden aangelegd. Na jarenlang aandringen zijn er t.b.v. de veiligheid van overstekende voetgangers naar het winkelcentrum zebra’s aangebracht.

Aan onze zijde van de Volendamlaan staan twee hoogbouwflats met elk 125 woningen. Eén blok met adres NIEUWENDAMLAAN en één blok met adres HEILOOSTRAAT.
Tevens bevindt zich aan onze zijde van de Volendamlaan de flat “Groenhoven” , een hoogbouwflat van 7 etages. Deze telt zo’n 82 woningen.

NIEUWENDAMLAAN
Aan de Nieuwendamlaan is het verzorgingshuis. “Swaenesteyn” van de Stichting Evangelisch Luthers Tehuis voor Ouderen (Selto) gevestigd en de flat “Parkzicht” met zelfstandige wooneenheden. Deze heeft tevens een band met voornoemde stichting.
Op de hoek van de Nieuwendamlaan en de Loosduinsekade heeft deze stichting een complex met aanleunwoningen.

Van een geheel andere aard is het muziekcentrum “Bazart”, dat naast dit complex aanleunwoningen ligt. Het is een cultureel muziekcentrum voor jongeren. Bazart fungeert ook als disco (voor Stichting MOOI !). Het programma wordt in publicaties aangekondigd.
Het gebouwtje van Bazart is nog een restant van “de openluchtschool”, die hier vroeger gevestigd was. Deze “openluchtschool” is indertijd verhuisd naar de Doorniksestraat in het Belgisch Park in Scheveningen.
Op de Volendamlaan zelf staan nog twee stenen zuiltjes, met op het ene zuiltje:de inscriptie “Buitenplaats” en op het andere zuiltje “Leyenburg” Lange tijd is hier onderwijs gegeven aan kinderen, die frisse lucht nodig hadden. Maar op den duur, met het toenemende verkeer, was de lucht niet zo fris meer en is de school verplaatst.

SOESTDIJKSEKADE
Tot de 50-er jaren was de Soestdijksekade de vaarroute van de schuiten uit het Westland met groente en fruit voor de Groentemarkt. Het water wordt alleen nog door de woonboten en de vele vogels gebruikt.
De wijk achter deze kade is het oudste deel van de buurt en is gebouwd voor de Tweede wereldoorlog.
Het betreft de:
DEN HELDERSTRAAT, HUISDUINENSTRAAT, NIEUWEDIEPSTRAAT, WOGNUMSTRAAT en MEDEMBLIKSTRAAT
Hier zijn in enkele straten eengezinswoningen, beneden- en bovenhuizen gebouwd. Later zijn er flatwoningen neergezet.

DEN HELDERSTRAAT 
De Den Helderstraat loopt tot in het nieuwe deel van de buurt. Ook hier staan moderne flatwoningen, die zijn in 2003 gerenoveerd. De “Helen Parkhurstschool” en “De Jonge Wereld” delen  samen het gebouw. De nieuwe gymnastiekzaal voor deze scholen is in een apart staand gebouw gevestigd. Deze faciliteit wordt ook door andere scholen gebruikt en valt onder de stichting Mooi..

De Huisduinenstraat is ingericht volgens het principe 2-5-2 straat. Dat wil zeggen: 2 meter stoep, 5 meter rijbaan, 2 meter stoep.

WOGNUMSTRAAT
De Wognumstraat is een onopvallende straat, maar loopt toch van de Medemblikstraat door tot aan de Soestdijksekade. Naast een aantal garages, is er een onopvallende ingang naar een binnenplaats, waar een aantal kleine bedrijfsunits is gevestigd. In één van deze units is een yogaclub gevestigd. Verderop is een fijnhoutbewerkingsbedrijf gevestigd, dat in de grote tuin ernaast, gezaagd en ongezaagd hout in voorraad heeft liggen, geschikt voor het restaureren van klassieke meubelstukken.

MEDEMBLIKSTRAAT 

In de Medemblikstraat ligt op de hoek met de Volendamlaan, verzorgingshuis “Swaenestate”. Dit verzorgingstehuis behoort bij de Saffier de Residentiegroep (zie ook Nieuwendamlaan). Hierin is tegenwoordig ook een afdeling van Rudolf Steiner Zorg gehuisvest ( locatie De Brug ) behorende tot dezelfde groep. Sinds de zomer 2015 zijn in Swaenestate ook de dokterspratijk het Leyendak, apotheek Leyenburg gevestigd..

RANSDORPSTRAAT
De Ransdorpstraat verbind de Heiloostraat met de Medemblikstraat. Ook in deze straat is een aantal flats gerenoveerd.

TOT SLOT
Op diverse plaatsen in de wijk is er voor de kinderen een speelgelegenheid:
Het basketbal- en trapveldje achter de school; de speeltoestellen achter de school en het speelplaatsje op het parkeerterrein tussen de flats van de Hoogkarspelstraat en de Heiloostraat, waarvan in 2004 alle speeltoestellen zijn vernieuwd.

Heeft u vragen of zelf iets in te brengen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u zitting nemen in een werkgroep of buurtcommissie, dan kunt u contact op nemen met het secretariaat van de Stichting Wijkberaad Leyenburg. Telefoon 3257508 ( Di-Vrij van 09 tot 13u) of mail naar: info@wijkberaad-leyenburg.nl