Buurt III

Buurtcommissie III maakt deel uit van het wijkberaad Leyenburg en vertegenwoordigt het gebied dat wordt begrensd door de Veenendaalkade (woonbootzijde), de Leyweg, de Volendamlaan en het Monnickendamplein.
De buurt bevat plus/minus: 1700 woningen, 35 winkelpanden, 5 bedrijfspanden, 3 basisscholen en 1 verzorgingshuis alsmede 1 “monumentenpand”: “ de Marechausseekazerne aan de Leyweg”

De buurtcommissie bestaat uit 3 leden en richt zich voornamelijk op “ het leefbaar houden “ van de buurt in de ruimste zin van het woord en in al zijn facetten! Zij tracht dit voornamelijk te bereiken door het onderhouden van goede contacten met de buurtbewoners, diverse gemeentelijke instanties, scholen en winkeliers en andere commissies. De buurtcommissie zoekt dringend een voorzitter sinds de heer Thijs Duran na vele jaren is afgetreden.

Het verleden van de buurt:
Op een landkaart van Kruikius uit 1712 staan de namen: “ Leywegh, Leywege brug en Leyenburch “; maar in 1458 was er op de hoek van de huidige Loosduinsekade en de Leyweg al sprake van bebouwing; de boerderij die destijds daar stond heette de “Houckwooningh”

Het burgemeestershuis, op het landgoed / bos “Leyenburch”, werd gebouwd begin 19e eeuw en werd in 1842 door de toenmalige eigenaar van Wesele voor 9800 guldens verkocht en nadien bewoond door Loosduinse burgemeesters, waaronder van der Velde van 1883-1902.
Daarna werd het landgoed met woning aangekocht door de gemeente `s-Gravenhage, die er in 1920 een openluchtschool vestigde welke bleef bestaan tot 1941.

De nog steeds bestaande marechausseekazerne die door inspanningen van de heer Duran, in 2009 op de monumentenlijst is komen te staan, werd gebouwd in 1918.

In 1930 werd tussen het landgoed en de kazerne een mooi houten kerkje gebouwd voor de Gereformeerde gemeente, wat al na korte tijd moest wijken voor de naoorlogse uitbreidingen.

Verder langs de Leywegh een vaartje, enkele tuinderwoningen met hoge bruggetjes zodat de zolderschuiten, waarmee groenten e.d. naar de veiling vervoerd werden, er onderdoor konden alsmede hier en daar zelfs een watertorentje voor beregening van de tuinen en kassen.
Reeds in 1883 schilderde Vincent van Gogh dit unieke en rustieke weggetje waaraan de oudere generatie bewoners van onze stad nog zoveel mooie jeugdherinneringen bewaren!

In de dertiger jaren werd begonnen met het graven van het Laakkanaal (Soestdijksekade) en het Escampkanaal (Veenendaalkade) en werden daar de eerste woningen gebouwd. De bouw stagneerde gedurende de tweede wereldoorlog en werd hervat omstreeks 1950.
In 1955 bestond buurt III echter nog voor een groot deel uit kassen!

Belangrijkste doelstellingen:

–         Het zo leefbaar mogelijk houden van onze buurt in de ruimste zin des woords.

–         Het onderhouden van contacten met buurtbewoners, scholen, verenigingen en overheidsinstellingen.

Ten dienste staande middelen:

  • Het signaleren van misstanden en gebreken in de buurt en deze melden bij de bevoegde instanties.
  • Het regelmatig voeren van overleg met gemeentelijke diensten, wijkagent en handhavingteam.
  • Het bijwonen van vergaderingen van het wijkberaad bestuur en zonodig van andere buurtommissies.
  • Het bezoeken van andere bijeenkomsten/vergaderingen die van belang kunnen zijn voor de buurt.

Aandachtspunten en projecten:

  • Deelnemen in de Klankbordgroep Marechausseekazerne t.b.v. herbestemming gebouw.

Meer commissieleden en initiatieven en blijven welkom. Leden buurtcommissie per 01-09-2012:

  • Mevr. I. Andrioli-de Wolff
  • Braakman G.J. (Gerard) Veenendaalkade 349 2523 GL 3670773
  • Waanders K. (Kiem) Wormerveerstraat 250 2547 XZ 3665644

Heeft u vragen of heeft u zelf iets in te brengen naar aanleiding van het bovenstaande of wilt u zitting nemen in een werkgroep of buurtcommissie, dan kunt u contact op nemen met het secretariaat van de Stichting Wijkberaad Leyenburg. Telefoon 3257508 ( Ma-Di-Do van 09 tot 13u) of mail naar: info@wijkberaad-leyenburg.nl