Laatste nieuws

Er is een kapvergunning  aangevraagd voor Baambruggestraat 2 (schoolplein Helen Parkhurst); het kappen van acht rode paardenkastanjes (stamomtrek 40 tot en met 54 cm) Baambruggestraat 2, bekendgemaakt op: 20-01-2014. Deze kastanjes zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Voor de veiligheid van de kinderen op het schoolplein, en voor de veiligheid van de omstanders dienen deze kastanjes gekapt te worden. waarschijnlijk zal – i.v.m. het broedseizoen – niet eerder gekapt worden dan in de zomer van 2014.

Door de VvE’s en het wijkberaad zal gevraagd worden te voldoen aan herplantplicht met bomen van een behoorlijke dikte.

NB

Deze publicatie betekent dat een vergunning is aangevraagd en niet dat er al vergunning en/of ontheffing is verleend of geweigerd. Leidt deze aanvraag tot een ontheffing, een vergunning of een ontwerpbesluit dan wordt deze gepubliceerd. Daarna is het mogelijk om de stukken in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen of bezwaar te maken. Deze bekendmaking geldt voor de aanvragen met een activiteit bouw, aanleg en/of monument ook als vooraankondiging van een mogelijke behandeling in de Haagse Welstands- en Monumentencommissie. U kunt de aanvraag inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

 

 

 

 • Verkeersbesluit – Voorgenomen besluit Verkeersmaatregelen 30 km/uur gebied

  Verkeersbesluit – Voorgenomen besluit Verkeersmaatregelen, Veenendaalkade tussen Leyweg en Driebergenstraat/Vreeswijkstraat tussen Leyweg en Driebergenstraat /Maartensdijklaan tussen Meppelweg en Vreeswijkstraat – Veenedaalkade te Den Haag Instellen 30 km/uur-gebied Berichttype: verordeningen en reglementen Locatie: ‘s-Gravenhage, Vreeswijkstraat Publicatiedatum:...

  Lees meer...
 • Lijst verleende woningonttrekkingen versie 12 september 2018

  WIJK LEYENBURG versie 12 september 2018 VERLEENDE WONINGONTREKKINGEN (SPLITSING=in zelfstandige woningen/OMZETTING=in kamerverhuur) 2015 Nieuwersluisstraat 179 1 woning omzetten in onzelfstandige woonruimte voor meer personen Soestdijksekade 513 1 woning splitsen in 4 appartementen  2016 Soestdijksekade 587...

  Lees meer...
 • Tijdelijk vervoer leerlingen Helen Parkhurst school Baambruggestraat

  Tijdelijk vervoer leerlingen Helen Parkhurst school Baambruggestraat. De sloop van de basisschool Helen Parkhurst is in volle gang. De leerlingen zullen na de vakantie vanaf de Veenendaalkade met busvervoer naar de tijdelijke locatie in Houtwijk...

  Lees meer...