Laatste nieuws

Er is een kapvergunning  aangevraagd voor Baambruggestraat 2 (schoolplein Helen Parkhurst); het kappen van acht rode paardenkastanjes (stamomtrek 40 tot en met 54 cm) Baambruggestraat 2, bekendgemaakt op: 20-01-2014. Deze kastanjes zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Voor de veiligheid van de kinderen op het schoolplein, en voor de veiligheid van de omstanders dienen deze kastanjes gekapt te worden. waarschijnlijk zal – i.v.m. het broedseizoen – niet eerder gekapt worden dan in de zomer van 2014.

Door de VvE’s en het wijkberaad zal gevraagd worden te voldoen aan herplantplicht met bomen van een behoorlijke dikte.

NB

Deze publicatie betekent dat een vergunning is aangevraagd en niet dat er al vergunning en/of ontheffing is verleend of geweigerd. Leidt deze aanvraag tot een ontheffing, een vergunning of een ontwerpbesluit dan wordt deze gepubliceerd. Daarna is het mogelijk om de stukken in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen of bezwaar te maken. Deze bekendmaking geldt voor de aanvragen met een activiteit bouw, aanleg en/of monument ook als vooraankondiging van een mogelijke behandeling in de Haagse Welstands- en Monumentencommissie. U kunt de aanvraag inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.