Info Buurt ||

Buurt II

Buurt II is één van de vijf buurten in de wijk Leyenburg. Het ligt tussen de Leyweg, Veenendaalkade, Driebergenstraat en de Vreeswijkstraat. De Buurtcommissie II houdt zich bezig met wat er zoal in deze buurt speelt. Op dit moment richten de activiteiten zich in hoofdzaak op de volgende punten:

Nieuwbouw in de Maarsbergenstraat

 1

Op de plaats van de leegstaande school aan de Maarsbergenstraat 30-32 zullen 12 nieuwbouw eengezinswoningen komen. De vergunningen hiervoor liggen al enige tijd bij de Gemeente ter goedkeuring. De omwonenden zijn door het Wijkberaad op 25 september 2015 hierover ingelicht. Het gaat om energiezuinige woningen. Zo is er geen gasaansluiting en kunnen optioneel door de bouwer zonnepanelen geplaatst worden. Er zijn grote ramen aan de zonkant, en kleinere aan de andere kant. Verder wordt er gebruik gemaakt van het temperatuurverschil in het huis en op ongeveer 80 meter diepte door in een gesloten circuit water rond te pompen. Zomers geeft dat een verkoeling en in de winter zorgt het voor verwarming. De verwachting is dat er halverwege 2016 gestart kan worden met de bouw van de woningen. De bouw zal ongeveer 7 maanden duren. De bedoeling is dat er vóór de huizen een driehoekig plantsoen komt. Inmiddels is er tussen het Wijkberaad en de ontwikkelaar een eerste overleg geweest. Afgesproken is dat er een inloopavond wordt georganiseerd voor de omwonenden én voor alle andere belangstellenden voor dit project. Het Wijkberaad heeft verder in het overleg het parkeerprobleem in de buurt onder de aandacht gebracht. Zoals de plannen er nu uitzien zullen er netto 16 parkeerplaatsen bijkomen, wat neerkomt op 1,3 parkeerplaats per nieuwe woning. Zodra de plannen definitief zijn zal er op de website van het Wijkberaad meer informatie over de nieuwbouw te vinden zijn.

Thomaskerk
2

De Thomaskerk aan de Abcoudestraat staat al weer sinds 2013 leeg. De bestemming en hergebruik van de Thomaskerk is één van de speerpunten van Buurcommissie II.

Dit is al meerdere malen aangegeven bij de Gemeente. In de nieuwe gebiedsplannen voor de 7 wijken binnen Escamp, hadden we graag de Thomaskerk teruggezien.

Tot nu toe is dit nog niet gelukt, maar we blijven er op hameren dat de kerk niet jaren leeg mag blijven staan.

 Parkeren
3

De straten in de buurt zijn in 2014 volledig nieuw ingericht. Er zijn parkeerplaatsen bijgekomen, zoals op het Lopikplein. Ook is er een tijdelijke parkeergarage in de Nieuwersluisstraat gerealiseerd. Helaas is het parkeerprobleem daarmee niet opgelost.

Er geldt nu nog een parkeerregeling tussen 17:00 en 21:00 (betaald parkeren). De Gemeente wil de parkeerregeling uitbreiden naar 18:00 – 24:00. Ook zal de handhaving op het verkeerd parkeren tijdens deze uren worden ingezet. De parkeergarage zal tot in ieder geval tot 1 oktober 2016 gratis zijn voor vergunninghouders.

De Werkgroep Parkeren van het Wijkberaad is in overleg met de Gemeente om tot realistische besluiten te komen m.b.t. het parkeren.

 Orac’s

4

In Buurt II (en in Buurt I) zijn vanaf april 2015 proefsleuven gegraven. Hierbij wordt gekeken of er eventueel leidingen en buizen het ingraven van orac’s (ondergrondse restafval containers) verhinderen. De Werkgroep Parkeren van het Wijkberaad heeft de Gemeente erop gewezen dat de orac’s teveel parkeerplaatsen zal kosten. Ook zijn er vragen over de eventuele locaties gesteld. Orac’s hebben o.a. als voordeel dat de meeuwenplaag wordt tegengegaan op de vuilophaaldag, maar de ruimte die ze innemen is wel een uitdaging in dichtbebouwde buurten.

Als de Gemeente de plannen doorzet, dan zal er een inloopavond worden georganiseerd door de Gemeente. Pas dan kan er bezwaar gemaakt worden over de geplande locatie van een orac.

 Mocht u vragen of opmerkingen hebben over Buurt II, neem dan contact op met de voorzitter van Buurtcommissie II: René Middel ( info@wijkberaad-leyenburg.nl )