Zuiderpark

Het Zuiderpark trekt jaarlijks miljoenen bezoekers, zowel uit buurt, de stad en omgeving van Den Haag.  Veel mensen dus, jong en oud, die er sporten (sportcampus), recreëren en evenementen bezoeken. Het schoon en leefbaar houden van het park vraagt veel inzet en inspanning. Dit wordt nu vooral door de gemeente gedaan (en/of in opdracht van de gemeente) en een klein aantal vrijwilligers. Alles bij elkaar is dit een enorme klus, die door de toename van het aantal bezoeker en evenementen, steeds groter wordt. De ambitie van het stadsdeel is om de komende tijd bezoekers en omwonenden van het park veel meer te gaan betrekken bij het park. Dit in de lijn van de eerder door het College geformuleerde ambities in het kader van de Haagse Kracht. Dit vraagt om een andere benadering, zodat bewoners niet alleen het park bezoeken en gebruiken, maar zich ook gaan inzetten voor het schoon en veilig houden van het park en gaan helpen bij evenementen en activiteiten. Het gaat er dus om dat bewoners zich mede verantwoordelijk gaan voelen voor het park en wat daar allemaal gebeurt. Kortom van gebruiker en consument naar ‘eigenaarschap’. Het moet ‘hun park’ worden i.p.v. ‘een park’.  Dit kan in allerlei vormen: vrijwilligerswerk, adopteren van een speelplek of stukje grond, donateurschap, belangengroepen en ondersteunen bij evenementen en activiteiten.

Wijkaanpak gaat over sociale ontmoeting en het Zuiderpark is voor Escamp een perfecte plek .

Stadsdeel Escamp wil graag het volgende weten:

  • Wat mist er in het Zuiderpark. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het Zuiderpark nog meer gaat leven op het gebied van welzijn, jeugd en participatie?
  • Denk breed. Dit kan zijn op het gebied van vrijwilligersbeleid, activiteiten, schoon e.d.

Begin februari organiseert het stadsdeel een bewonersavond voor de omliggende wijken in het Zuiderpark. Zij ontvangen  graag creatieve ideeën voor half januari 2017.

 

U kunt dit sturen naar: info@wijkberaad-leyenburg.nl of astridsmink@denhaag.nl