Woningsplitsingen in wijk Leyenburg.

Hieronder vind u een lijst met woningsplitsingen in onze wijk Leyenburg.

Het wijkberaad is bezorgd over het enorm toegenomen aantal woningen dat wordt gesplitst. Dit speelt vooral in de buurten I en II van Oud-Leyenburg.

Reden voor splitsingen zijn: één woning om te bouwen naar meerdere woningen (soms 2 à 3 woningen in één) met aparte huisnummers, of te verhuren als studio’s, en kamerverhuurbedrijven.

Niet alleen Leyenburg, ook de bewonersorganisaties van de wijken Valkenbos-Regentes, Nassaubuurt, Morgenstond, Rustenburg-Oostbroek en nog veel meer delen van de stad hebben hiermee te maken.

Al deze wijken hebben bij de gemeente Den Haag ernstig bezwaar gemaakt tegen deze woningsplitsingen omdat dit de leefbaarheid in buurten en straten sterk en negatief beïnvloedt.

Ook de verhoogde parkeerdruk speelt hierbij een rol, omdat de gemeente vergunningen verleent die in strijd zijn met de geldende parkeerregels en daarvan bewust afwijkt (zie lijst).

Bij deze woningsplitsingen gaat het veelal om zgn “huisjesmelkers” waarbij de gemeente helaas de belangen van omwonenden niet mee weegt bij de vele verleende vergunningen.

Uiteraard heeft het wijkberaad de signalen opgepakt en al maanden geleden de betrokken wethouder hierover aangeschreven.

De wethouder heeft hierop wel gereageerd, maar het wachten is nog op concrete antwoorden op onze vragen.

Wilt u op dit onderwerp reageren? Dan graag per e-mail aan info@wijkberaad-leyenburg.nl

WIJK LEYENBURG

VERLEENDE WONINGONTREKKINGEN (SPLITSING/OMZETTING)

2015

Nieuwersluisstraat 179, kamerverhuurbedrijf

Soestdijksekade 513,

1 woning splitsen in 4 appartementen (2015 niet meer na te gaan)

2016

Soestdijksekade 587

1 woning splitsen in 4 woningen (2015 niet meer na te gaan)

Vreeswijkstraat 123

1 woning splitsen in 3 woningen (niet meer na te gaan)

Vreeswijkstraat 355

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 6 personen

Rhenenstraat 106

1 woning splitsen in 2 zelfstandige woningen

(In overeenstemming met de Nota Parkeernormen staan wij toe om af te wijken van de verplichting tot de aanleg van 0,5 parkeerplaats op het eigen terrein aangezien:

-In de aanvraag sprake is van een verbouwsituatie;

-Het verschil van 0,5 parkeerplaatsen tussen de parkeerbehoefte van voor de verbouwing 1,0 pp en na de verbouwing 1,5 pp kleiner is dan 3 parkeerplaatsen;

-De aanleg van deze parkeerplaatsen op het eigen terrein niet tot de mogelijkheden behoort)

Vreeswijkstraat 200

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 199

1 woning splitsen in 4 woningen

Soestdijksekade 597

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Wormerveerstraat 91

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

(Gelet op de gestelde parkeernormen in het bestemmingsplan en overeenkomstig het meest recente parkeerbeleid staan wij toe om af te wijken van de verplichting tot de aanleg van 2 parkeerplaatsen op het eigen terrein aangezien:

-in de aanvraag sprake is van een verbouwsituatie;

-het verschil van 2 parkeerplaatsen (pp) tussen de parkeerbehoefte van voor de verbouwing (1,6 pp) en na de verbouwing (3,6 pp) kleiner is dan 3 parkeerplaatsen;

-de parkeerdruk in de openbare ruimte binnen de voorgeschreven loopafstand hoger

is dan 90% (94%)

-de aanvrager heeft 2 parkeerplaatsen gehuurd voor een periode van 10 jaar in de nabije omgeving, te weten op het terrein van Vreeswijkstraat 90 (benzinestation Esso))

2017

Nieuwersluisstraat 47

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soestdijksekade 297

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soestdijksekade 551

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 7 personen

Driebergenstraat 157

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soestdijksekade 393

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soestdijksekade 429

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 340

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 275

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Amerongenstraat 18

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Soesterbergstraat 70 te Den Haag

1 woning splitsen tot 2 appartementen

(Gelet op de gestelde parkeernormen in het bestemmingsplan en overeenkomstig het meest recente parkeerbeleid staan wij toe om af te wijken van de verplichting tot de aanleg van

1parkeerplaats extra op het eigen terrein aangezien:

-in de aanvraag sprake is van een verbouwsituatie;

-het verschil van 1 parkeerplaats(pp) tussen de parkeerbehoefte van voor de verbouwing (

1pp) en na de verbouwing (2pp) kleiner is dan 3 parkeerplaatsen;

-de aanleg van deze parkeerplaatsen op het eigen terrein niet tot de mogelijkheden behoort;

-de parkeerdruk lager is dan 90% (86%), in de avond (maatgevend tijdstip))

Huisduinenstraat 66

1 woning splitsen in 2 appartementen (geweigerd)

Loosduinsekade 511

1 woning omzetten naar kamerverhuurbedrijf

Loosduinsekade 513

1 woning omzetten naar kamerverhuurbedrijf

Loosduinsekade 515

1 woning omzetten naar kamerverhuurbedrijf

Loosduinsekade 517

1 woning omzetten naar kamerverhuurbedrijf

Vreeswijkstraat 3

1 winkel omzetten naar kamerverhuurbedrijf

Vreeswijkstraat 5

1 woning omzetten naar kamerverhuurbedrijf

Werkhovenstraat 4

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Woudenbergstraat 35

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Veenendaalkade 262

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 7 personen

Wormerveerstraat 103

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 833

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Loosduinsekade 520

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Veenendaalkade 522 te Den Haag

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Vreeswijkstraat 529 te Den Haag

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

 Medemblikstraat 308

1 woning splitsen in 2 woningen 16-8-2017

(Gelet op de gestelde parkeernormen in het bestemmingsplan en overeenkomstig het meest recente parkeerbeleid staan wij toe om af te wijken van de verplichting tot de aanleg van

1 parkeerplaats op het eigen terrein aangezien:

-het verschil van 0,4 parkeerplaatsen (pp) tussen de parkeerbehoefte van voor de verbouwing (1,0 pp) en na de verbouwing (1,4pp) kleiner is dan 3 parkeerplaatsen;

-de aanleg van deze parkeerplaatsen op het eigen terrein niet tot de mogelijkheden behoort;

-de parkeerdruk in de openbare ruimte binnen de voorgeschreven loopafstand en binnen het

vergunningsgebied 82% is en daarmee lager is dan 90% (vrijstellingsnorm)

Veenendaalkade 200

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor acht personen

(Getoetst aan de gemeentelijke Nota kamerbewoning. onder een aantal voorwaarden en binnen bepaalde grenzen. Daarbij streven we naar een goede spreiding over de stad en geldt in een aantal kwetsbare gebieden van de stad een terughoudender beleid. “Vanuit afdeling Wonen zijn er geen bezwaren tegen het omzetten van de woning Veenendaalkade 200 van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte (bij onzelfstandig gebruik door acht personen).”

Leyweg 512

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor vier personen

Leyweg 514

1woning splitsen naar 3 woningen

(Gelet op de gestelde parkeernormen in het bestemmingsplan en overeenkomstig het meest recente parkeerbeleid staan wij toe om af te wijken van de verplichting tot de aanleg van 1,4

parkeerplaatsen op het eigen terrein aangezien:

– het verschil van 1 aantal parkeerplaatsen (pp) tussen de parkeerbehoefte van voor de verbouwing 1,7 pp en na de verbouwing 2,7 pp kleiner is dan 3 parkeerplaatsen;

– de aanleg van deze parkeerplaatsen op het eigen terrein niet tot de mogelijkheden behoort;

– de parkeerdruk in de openbare ruimte binnen de voorgeschreven loopafstand lager is dan 90%).

Lopikplein 2

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor vier personen

Maartensdijklaan 20

1 woning omzetten naar onzelfstandige woonruimte voor vier personen

Nog niet afgehandelde vergunningen

 Benschoplaan 10 te Den Haag

1 woning splitsen in 3 appartementen

Geweigerd Het splitsen van de woning Benschoplaan 10 in 3 appartementen. Publicatiedatum: 2017-10-03

Opnieuw aangevraagd, Benschoplaan 10  Het veranderen van het pand Benschoplaan 10 in 3 appartementen Publicatiedatum: 2017-10-1

Wijzigen bestemming van kantoor in woningen

Medemblikstraat 275  het creëren van  extra woningen op de 5e verdieping tot 237 studio appartementen  activiteit: bouwen, ontheffing kruimel .Publicatiedatum: 2017-10-12

Aangevraagd, Soesterbergstraat 125 en 127  Het veranderen van het pand Soesterbergstraat 125-127 naar 18 appartementen alsmede het veranderen van de gevels en het plaatsen van balkons, Rhenenstraat  Publicatiedatum: 2017-10-26 Locatie met 8 onoverdekte parkeerplaatsen