Wijziging Huisvuilkalender 2018 in buurt V

Wijziging Huisvuilkalender 2018

Er is een wijziging gepubliceerd in de Huisvuilkalender 2018 voor de buurt (buurt V) rondom het HagaZiekenhuis. Kijk op RIS300008 Collegebesluit Wijziging Huisvuilkalender 2018  en op bijlagen RIS300008 Bijlage 1 en RIS300008 Bijlage 2.