Welstandscommissie Advies 29 september 2018

Welstandscommissie Advies 29 september 2018

Jaarsveldstraat 202    Wcie 20180829/201805877

Bouwen: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Jaarsveldstraat 202.

Niet akkoord

Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota.

De commissie adviseert in dit geval een smallere dakkapel, gelijk aan de eerder vergunde en gerealiseerde smalle dakkapellen op dit dakvlak. Deze zijn beter in verhouding met de onderliggende architectuur en zorgen (daarmee) voor een evenwichtiger straatbeeld.

 Welstandscommissie agenda 29 augustus 2018

9 Jaarsveldstraat 202 Wcie 20180829/201805877 Bouwen: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Jaarsveldstraat 202.