Welstandscommissie advies 25 juli en 29 augustus 2018

Welstandscommissie Advies 25 juli 2018

Baambruggestraat 2 Wcie 20180725/201803827

Bouwen: het oprichten van een school met kinderdagverblijf (kindcentrum) ter plaatse van het te slopen schoolgebouw Baambruggestraat 2.

Akkoord

Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota.

De commissie kan instemmen met de nu voorgestelde opzet, architectuur en inpassing van de nieuwe school ter plaatse van de te slopen school.

Het schoolgebouw staat vrij op de kavel, met schoolplein en groen rondom. De doorgang naar de achterliggende sportvelden blijft vrij van bebouwing, waardoor een nieuwe doorkijk en relatie met het binnen gebied van dit zogenoemde voorzieningencluster ontstaat.

De doorgaande combinatie van metselwerk en groen als erfafscheiding zorgt voor een logische inpassing van het gebouw op de kavel en in de omgeving.

Het reliëf in het metselwerk in de plint en enkele penanten tussen vensters op de verdiepingen, de doorlopende betonband boven de plint en de subtiele accentuering van de entree door de luifel voortkomend uit de betonband geven de gevels voldoende diepte en geleding. Daardoor voegt de nieuwbouw zich voldoende naar de uitstraling en kwaliteit van de omgeving. Door de hoeveelheid en maat van de vensters hebben de gevels een juiste open/dicht verhouding.

De commissie pleit nog steeds voor een eenduidige oplossing voor de al aanwezige en nu voorgestelde afzonderlijke bijgebouwen voor de verschillende gebruikers van de bebouwing en de sportterreinen, die een onsamenhangend en rommelig geheel vormen.

De commissie heeft de installaties op het dak niet beoordeeld, omdat de uitstraling ervan niet gespecificeerd is en de impact op de omgeving niet inzichtelijk. De commissie pleit voor een geïntegreerde oplossing van de installaties.

Welstandscommissie agenda 29 augustus 2018

9 Jaarsveldstraat 202 Wcie 20180829/201805877 Bouwen: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Jaarsveldstraat 202.