Welstandscie advies 1 januari 2019

Welstandscommissie Advies 1 januari 2019

Zuiderpark ter hoogte van de Henriette Roland Holstweg

Wcie 20190109/201823597

Bouwen: het plaatsen van een kunstwerk in het Zuiderpark ter hoogte van de Henriette Roland Holstweg.

Akkoord Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota.

De commissie adviseert positief over de voorgestelde positie en inpassing van het monument, die het monument een vanzelfsprekende toevoeging aan (de inrichting van) het park maken.