UITLEG OVER DE TAXIBUS

De Taxibus is er voor Hagenaars van 70 jaar of ouder en voor iedereen die om medische redenen niet met het openbaar vervoer kan reizen.

U heeft een Taxibuspas nodig om te kunnen reizen met de Taxibus. U kunt deze Taxibuspas aanvragen door het het Wmo-formulier in te vullen. Komt u er zelf, of met hulp uit de omgeving, via internet niet uit? Kom dan langs bij Servicepunt Escampade.

Voorwaarden

U bent een inwoner van de gemeente Den Haag, U bent 70 jaar of ouder, of u kunt om een medische reden niet met het openbaar vervoer reizen

Als u om medische redenen een Taxibuspas aanvraagt, kan een medische keuring nodig zijn. Deze keuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instantie. Uw huisarts kan deze keuring niet uitvoeren.

U betaalt jaarlijks een bedrag (in 2015 was dit bedrag € 28,-) voor het gebruik van de Taxibus. U  kunt dan onbeperkt gebruikmaken van de Taxibus binnen Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg.

U krijgt binnen 8 weken een brief waarin staat of u een Taxibuspas krijgt. Binnen 2 weken nadat u zowel het ondertekende machtigingsformulier als het pasfotoformulier heeft teruggestuurd, ontvangt u uw persoonlijke Taxibuspas.

Over de Taxibus

  • De Taxibus rijdt alle dagen tussen 8.00 en 24.00 uur.
  • De Taxibus rijdt binnen de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, maar de rit moet altijd beginnen of eindigen in Den Haag.
  • De Taxibus is toegankelijk voor rolstoelen en scootmobielen.
  • De Taxibus vervoert u van en naar uw sociale activiteiten. Bijvoorbeeld voor bezoek aan familie, de markt, de tandarts of het theater.
  • De Taxibus haalt u op bij uw woning of bestemming. Of u spreekt af bij een ophaalpunt in de stad.
  • U kunt elke rit gratis iemand meenemen.
  • De Taxibus vervoert meerdere reizigers op hetzelfde moment. U reist dus niet alleen. Houd rekening met een langere reistijd. De wijkbus is er voor iedere wijkbewoner, jong en oud, die niet of moeilijk met het openbaar vervoer kan reizen. Een medische keuring of pasje is niet nodig.  
  • Diverse chauffeurs vervoeren vrijwillig met aangepaste personenbussen ouderen en mindervaliden in hun wijk. Helaas zijn de bussen niet ingericht om rolstoelen te vervoeren als die niet ingeklapt kunnen worden. Het meenemen van een scootmobiel is ook niet mogelijk. U kunt wel een rollator meenemen. Als u niet met de wijkbus kunt reizen vanwege uw beperking, dan komt u waarschijnlijk wel in aanmerking voor de Taxibus.
  • UITLEG OVER DE WIJKBUS SEGBROEK
  •  
De wijkbus Segbroek rijdt in Leyenburg en Morgenstond, de Bomen- en Bloembuurt, Vogelwijk en de Vruchtenbuurt. De kosten van een abonnement zijn € 30 per kwartaal.

De wijkbus rijdt op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Meld u 1 dag van tevoren aan voor de wijkbus op werkdagen van 8.30 10.00 uur op telefoonnummer 070 – 368 50 70.

De wijkbus haalt u thuis op en brengt u naar uw bestemming, bijvoorbeeld naar: 

de dokter of het ziekenhuis, de fysiotherapeut, de pedicure, de supermarkt of familie.