Samen sterk in en met Wijkberaad Leyenburg

Samen sterk in en met Wijkberaad Leyenburg

 Onze veertiger uit het verhaal in wijkkrant 2014 februari/maart, die enthousiast als hij/zij is, bloknoot en pen pakt en een sollicitatiebrief schrijft aan wijkberaad Leyenburg, omdat hij/zij

met anderen, ouderen en jongeren, ambassadeur wil zijn van en zich wil inzetten voor wijk Leyenburg. Hoe zal dit aflopen? Bent u en jij als trouwe lezer en lezeres van de wijkkrant daar ook zo benieuwd naar? Lees dan verder dit niet van echt te onderscheiden vervolg- verhaal!

Op een dag valt bij deze veertiger in de brievenbus een enveloppe van wijkberaad Leyenburg. Met de briefopener binnen handbereik haast hij/zij zich om de enveloppe te openen. Inhoud: een reactie op zijn/haar eerdere brief. ”Beste wijkbewoner, blij als we zijn met uw brief, willen we heel graag met u kennismaken. We nodigen u daarom uit voor een gesprek op dinsdag 22 april a.s. Afhankelijk van wanneer u kunt ’s morgens tussen 10.00 en 12.00 uur of ’s avonds tussen 19.00 en 21.00 uur . Hartelijke groet, wijkberaad Leyenburg.”

Zoals het wijkberaad zegt blij te zijn met de van onze veertiger ontvangen brief, vergaat het laatstgenoemde ook met het lezen van de brief van het wijkberaad. Blijdschap over en weer.

Dat belooft wat! Dinsdag 22 april 2014.op een tijdstip dat jezelf het beste past. Grote klasse! Onze veertiger, dankbaar als ‘ie is voor de gegeven voorbereidingstijd tot 22 april, kijkt uit naar de ontmoeting en het gesprek met de mensen van wijkberaad Leyenburg. Wat voor pijlen zullen ze op hun boog hebben?

Nog wat tijd te gaan. Wat komt die goed van pas. Vooral als het gaat om het zich verdiepen in wijk Leyenburg. Onze veertiger wil niets anders dan in het gesprek met vertegenwoordigers van wijkberaad Leyenburg van dinsdag 22 april a.s., heel goed beslagen ten ijs komen.

Neem bijvoorbeeld het onderscheid dat in wijk Leyenburg wordt gemaakt tussen ”Oud-Leyenburg” en ”Nieuw-Leyenburg”. Waar zit hem dat in? Heeft het alleen te maken met wanneer met woningbouw in deze wijkgedeelten is begonnen? Of zijn er nog meer verschillen aan te wijzen? Bijvoorbeeld wat betreft bevolkingssamenstelling? Hoeveel % is jong, hoeveel van middelbare leeftijd en hoeveel % bejaard. En niet vergeten, de opsplitsing van wijk Leyenburg in 5 buurten, de buurten I, II, III, IV en V. Ook wat dat betreft moet en zal de hoofdpersoon van dit verhaal het naadje van de kous weten. Alles wat erover wijk Leyenburg

is te vinden, moet en zal boven water komen. Kort samengevat: de onderste steen boven. Met minder kan het niet toe! Veel werk aan de winkel in de tijd die resteert tot 22 april 2014!

Het verhaal gaat verder, want over de 5 wijkbuurten is nog niet alles gezegd. Elke buurt heeft haar ’eigen’ punten, zogezegd sterke punten en minder sterke punten. De sterke punten zijn ervoor om met alle buurtbewoners, die alles voor hun buurt over hebben, ze nog sterker te maken. En de minder sterke, zeg maar gerust ’zwakke’ punten van de buurt? Zie daar de uitdaging van de hoofdpersoon uit dit niet van echt te onderscheiden verhaal!

Samen met het algemeen bestuur van wijkberaad Leyenburg de schouders eronder om zwakke punten van de buurt te transformeren (een deftig woord voor ’veranderen’) in sterke punten. Daarom wil de hoofdpersoon uit dit vervolgverhaal 22 april 2014 in gesprek met het algemeen bestuur van wijkberaad Leyenburg om vervolgens als belangenbehartiger van wijk Leyenburg alles te betekenen voor wijk en inwoners. Het verlangen om samen met de mensen van wijkberaad Leyenburg er te zijn voor wijk en wijkbewoners wordt steeds groter en intenser!

Strekking: voelt u of jij zich aangesproken? Belangstellenden, geef gerust gehoor aan de uitnodiging in bovenstaand verhaal. Goed voorbeeld doet goed volgen! Kom dinsdag 22 april a.s., ’ s morgens tussen 10.00 en 12.00 uur of ’s avonds tussen 19.00 en 21. 00 uur heel gewoon langs. We staan dan klaar voor u of jou. We zijn er voor elkaar niet waar! Van harte welkom! Adres: Hoogkarspelstraat 85.

 

                                                                       Wiggert Sackman en Wim Pijl

leden algemeen bestuur wijkberaad Leyenburg