Leyenburgse huizen blijven splitsen en verkameren

Donderdag 18 april 2019 | Den Haag Centraal, door Jeroen van Raalte

Leyenburgse huizen blijven splitsen en verkameren

Opnieuw trekt het wijkberaad van Leyenburg aan de bel over het ‘schrikbarend’ aantal huizen dat wordt gesplitst of verkamerd.

Liefst zeventig woningen werden de afgelopen jaren aangepast om een veelvoud aan mensen te kunnen huisvesten. Vooral in Oud-Leyenburg, de buurt tussen de Leyweg, de Veenendaalkade en de Vreeswijkstraat, is het raak, blijkt uit een lijst die het wijkberaad bijhoudt.

Gezinswoningen, waaronder veel portiekflats, worden gesplitst in twee woningen óf omgetoverd tot onzelfstandige woningen voor, bijvoorbeeld, studentenkamers of seizoensarbeiders (‘verkamering’). Voor beleggers kan dit interessant zijn, omdat meer huurders doorgaans meer geld opleveren. In een brief aan het college van  B en W en de gemeenteraad zegt het wijkberaad zich ernstig zorgen te maken over deze trend. De parkeerdruk in de buurt is buitensporig hoog, schrijven de bewoners. Bovendien zet de gemeente Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) soms buitenspel, aldus de brief. Vergunningen worden afgegeven zonder dat de betrokken VvE’s is gevraagd of splitsing en kamerverhuur wel zijn toegestaan. ‘Het mag duidelijk zijn dat dit echt niet zo kan doorgaan.’ Het is niet voor het eerst dat de bewoners met deze klachten aankloppen bij het stadsbestuur. Twee jaar geleden wezen ze toenmalig wethouder Joris Wijsmuller (HSP) al op het grote aantal splitsingen en onttrekkingen. Oud-Leyenburg dreigt te veranderen ‘in één grote commerciële verhuurbuurt’, waarschuwden zij toen. Sindsdien is de bekommering er niet minder op geworden, integendeel. Bij de jaarlijkse bewonersvergadering kwam het onderwerp vorige week ‘uitgebreid ter sprake’, laat het wijkberaad weten. Daarom eisen de bewoners dat de gemeente in dit deel van Leyenburg hard op de rem trapt en geen vergunningen meer afgeeft. Paal en perk Beleid daartoe is in de maak. Het probleem van woningsplitsingen en verkamering staat al een paar jaar op de politieke agenda. Door meer huishoudens in hetzelfde stukje stad slibt de buurt langzaam dicht, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan. Vaak is dat in de vorm van een gebrek aan parkeerplekken, geluidsoverlast, een teveel aan fietsen en aftakeling van de buurtcohesie. Regentes-Valkenbos geldt als schoolvoorbeeld van een wijk die worstelt met bovengenoemde beleggerspraktijken, maar ook in andere delen van de stad is het probleem voelbaar. In de Woonagenda, waarmee de gemeenteraad vorige maand heeft ingestemd, belooft wethouder Boudewijn Revis (VVD, wonen) paal en perk te gaan stellen aan splitsingen. Het beleid wordt de komende tijd uitgevoerd. ‘Den Haag moet zuinig zijn op woningen voor grotere huishoudens, anders verdwijnen die sneller dan dat we ze kunnen bijbouwen,’ aldus de Woonagenda. ‘De regels voor bouwkundig splitsen worden daarom strenger.’ In het overgrote deel van de stad geldt straks een ‘nee tenzij’-beleid, waarbij woningen niet te klein mogen worden en de parkeerdruk (relatief) laag moet zijn.

Alleen, verkamering wordt daarmee nog niet beknot. “Zo stevig als er tegen splitsingen wordt opgetreden, gaat het nog niet bij verkamering,” zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Pieter Grinwis. Wie een woning onzelfstandig wil verhuren aan meer dan drie bewoners, krijgt daar sinds 2015 in zes wijken geen vergunning meer voor. In Leyenburg (nog) wel en dat heeft de buurt gemerkt. Samen met drie linkse partijen heeft de CU voorgesteld om de ‘leefbaarheidstoets’ die de gemeente gaat ontwikkelen niet alleen te laten gelden voor woningsplitsingen, maar óók voor verkamering. “Anders raken we van de regen in de drup.” Wethouder Revis komt binnenkort met een ‘procesupdate’ over deze toets.

Bron: Weekblad Centraal Centraal 18 april 2019