Gemeenteberichten Leyenburg week 22

Week 22 2019

Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, Vreeswijkstraat 187 te Den Haag
Het veranderen van de woning Vreeswijkstraat 187 door het maken van een dakterras. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.
Publicatiedatum: 2019-05-29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-133528.html
Welstandscommissie Niet akkoord
Op 29 april 2019 is het bouwplan getoetst aan de Welstandsnota. Het gewijzigd bouwplan is op 3 mei 2019 beoordeeld aan redelijke eisen van welstand. De beoordeling luidt als volgt: Wij blijven van mening dat het voorgestelde dakterras op het platte deel van het dak een toevoeging is aan de bestaande kapverdieping. Deze kapverdieping is in het straatbeeld de beëindiging van het bouwblok. Een terras boven die beëindiging tast de architectuur en het straatbeeld aan.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Baambruggestraat 2
Het brandveilig in gebruik nemen van het pand Baambruggestraat 2 (Kindcentrum Helen Parkhurst)
Publicatiedatum: 2019-05-29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-132768.html

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats – Nieuwersluisstraat 19 Berichttype: verkeersbesluit
Publicatiedatum: 2019-05-29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-30711.html

Standplaatsvergunning – Aanvraag, Anna Polakweg 2
Standplaats verkoop Surinaamse hapjes en drankjes tijdens Parkpop 30 juni 2019
Publicatiedatum: 2019-05-29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-133316.html

Apv vergunning – Besluiten, Anna Polakweg 2 – Anna Polakweg 1
Het plaatsen van een tent tijdens Parkpop voor het verkopen van ijs, broodjes en limonade op 30 juni 2019
Publicatiedatum: 2019-05-29
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-132808.html

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Hoogkarspelstraat 77 te Den Haag
Het veranderen van de gevel van de bedrijfsruimte Hoogkarspelstraat 77 door het plaatsen van een reclame-uiting.
Publicatiedatum: 2019-05-31
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-134753.html