Gulden Klinkersteen in Leyenburg; waar liggen die precies!

Om inzicht te krijgen hoeveel Gulden Klinkerstenen er in de wijk Leyenburg liggen vragen wij u aan het Wijkberaad Leyenburg door te geven als u weet waar er zo’n steen ligt. Hierna kunnen wij een inventarisatie maken zodat wij deze klinkers kunnen behouden bij herinrichting en opbrekingen.