Gemeenteberichten Leyenburgweek 20

Week 20  2021

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Els Borst-Eilersplein 72, 73, 75, 76 en78

Het veranderen van de panden Els Borst-Eilersplein 72, 73, 75, 76 en 78 door het aanleggen van een alarminstallatie (ontruimingsinstallatie met akoestische signalering en noodverlichting). Ons kenmerk: 202108376

Ontvangstdatum aanvraag: 12 mei 2021

18-05-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leersumstraat 111

Het vergroten van het pand Leersumstraat 111 door het plaatsen van een dakkapel

19-05-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 134

Het veranderen van het pand Wormerveerstraat 134 door het maken van een constructieve doorbraak  Ons kenmerk: 202108570

21-05-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leyweg 39 (Houtwijk)

Het veranderen van het pand Leyweg 39 door het plaatsen van zonnepanelen op het dak.  Ons kenmerk: 202108546

21-05-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.