Gemeenteberichten Leyenburgweek 16

Week 16  2021

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Vreeswijkstraat 73

Het veranderen van de winkel Vreeswijkstraat 73 tot woning

15-04-2021

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Nieuwediepstraat 34

Het veranderen en vergroten van het pand Nieuwediepstraat 34 door het plaatsen van een uitbouw op de begane grond aan de achterzijde en het aanpassen van de 1e en 2e verdieping

14-04-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Apv vergunning – Besluiten, Cornelia de Langeweg 67

Het leggen van kabels en het plaatsen van 4 kasten ter hoogte van Cornelia de Langeweg 67 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 15/3/2021  t/m 25/3/2022. Opbreekvergunning: Kabels en leidingen telecom.

20-04-2021

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-23472/1/bijlage/exb-2021-23472.PDF

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Driebergenstraat 353  

Het veranderen van de gevel van het pand Driebergenstraat 353 door het vervangen van 1 reclame-uiting

20-04-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Jaarsveldstraat 221

Het vergroten van de woning Jaarsveldstraat 221 door het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde. Deze bekendmaking bevat de

22-04-2021

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-23918/1/bijlage/exb-2021-23918.PDF

Standplaatsvergunning – Besluiten, Werkhovenstraat 42

Het plaatsen van een haringkar en een kraam ter hoogte van Werkhovenstraat 42 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 11/6 t/m 13/6 2021.Grondgebruik: Standplaats incidenteel

23-04-2021

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-23469/1/bijlage/exb-2021-23469.PDF

Apv vergunning – Besluiten, Den Helderstraat 159

3-5-2021 t/m 4-6-2021 aanleggen van koppelleiding tussen huizen blokken t.b.v. stadsverwarming ter hoogte van Den Helderstraat en Heiloopad 159  Opbreekvergunning: Kabels en leidingen

23-04-2021

Apv vergunning – Besluiten, Leyweg 1 ???

Aanleg stadsverwarmingsleidingen binnen het bouwterrein HAGA deelgebied 2 van 19-4-2021 t/m 27-8-2021. Ons kenmerk: 00459IBA21

Opbreekvergunning: Kabels en leidingen

Stadsdeel: Loosduinen

20-04-2021

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Bezwaarclausule

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-23875/1/bijlage/exb-2021-23875.PDF

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Els Borst-Eilersplein 292

Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning 202008828/7716373 d.d. 10-09-2020 voor het veranderen van de gevel van de winkel Els Borst-Eilersplein 292 door het plaatsen van reclame-uitingen welke wijziging bestaat uit het plaatsen van 8 nieuwe handelsreclame-uitingen. Ons kenmerk: 202107013

25-04-2021

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.