Gemeenteberichten Leyenburg wrakkenwet

Wrakkenwet

Veenendaalkade tegenover huisnummer 220

wit speedbootje, registratienummer H0978, wordt 9 januari 2018 gelicht.

Veenendaalkade tegenover huisnummer 2

Wit kajuitbootje met registratienummer H0479, wordt 9 januari 2018 gelicht.

Veenendaalkade tegenover huisnummer 2

wit/rode sloep, registratienummer H0324, wordt 9 januari 2018 gelicht.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.

Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.

Bezwaarschrift

Vermeld in uw bezwaarschrift:

 

1.naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent ) en e-mailadres;

2.de datum en handtekening;

3.een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

4.de argumenten voor bezwaar.

Volmacht

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Voorlopige voorziening

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.