Gemeenteberichten Leyenburg week 9

Week 9  2021

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leersumstraat 124  

Het veranderen van het pand Leersumstraat 124 door het maken van constructieve doorbraken

2021-03-01

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Den Helderstraat 251-321, Den Helderstraat 161-249, Medemblikstraat 1-35, Loosduinsekade 603- 647 en Loosduinsekade 648 – 683  

Het veranderen van de woongebouwen Den Helderstraat 251 tot en met 321, Den Helderstraat 161 tot en met 249, Medemblikstraat 1 tot en met 35, Loosduinsekade 603 tot en met 647 en Loosduinsekade 648 tot en met 683 door het veranderen en vergroten van de entrees. activiteit(en): bouwen, binnenplanse ontheffing.

2021-03-02

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-12395/1/bijlage/exb-2021-12395.PDF

Het tweede advies van de Welstandscommissie 4 februari 2021 luidt als volgt;

“De aangepaste vormgeving maakt de portiekentrees zowel verfijnder, als robuuster, waardoor zij logischer aansluiten bij de bestaande bebouwing. Ook de lichtere kleurstelling draagt daaraan belangrijk bij. De kleur van de aluminium trim als afwerking van de dakrand ontbreekt. Het sterke beeld dat de impressies suggereren kan alleen waargemaakt worden met een visueel wegvallende trim. De trim moet minimaal in kleur worden uitgevoerd en idealiter verkleind.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Den Helderstraat 161 tot en met 321, Loosduinsekade 603 tot en met 683 en Medemblikstraat 1 tot en met 35  

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Den Helderstraat 161 tot en met 321, Loosduinsekade 603 tot en met 683 en Medemblikstraat 1 tot en met 35

2021-03-02

Hoogheemraadschap van Delfland – aanvraag watervergunning AL 6627 Den Haag Watervergunning       Hoogheemraadschap van Delfland

2021-03-03

Verkeersbesluit – Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats – nabij perc 927, aan de overkant van de Escamplaan

2021-03-03

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Soesterbergstraat 117 

Het vergroten van de woning Soesterbergstraat 117 door het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde.

2021-03-04

Apv vergunning – Besluiten, Nieuwendamlaan 1 

Het aanleggen van een glasvezelkabel ter hoogte van de Nieuwendamlaan 1 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 2 maart 2021 t/m 7 oktober 2021. Opbreekvergunning: Kabels en leidingen telecom

2021-03-04

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-12955/1/bijlage/exb-2021-12955.PDF

-op trottoirs dient ten minste 1,20 meterloopstrook gewaarborgd te blijven ten behoeve van bereikbaarheid van de Orac’s en de route naar de winkels en het privéparkeerterrein;

-op locatie van de werkzaamheden ligt een winkel route welke ten alle tijden bereikbaar moet blijven;

-de werkzaamheden moeten tenminste 3 meter uit de stam van de boom (boomprojectie) blijven

-er mogen voor de werkzaamheden geen gestuurde boring onder een boom door of door kroonprojectie plaatsvinden;

-er moet voldaan worden aan gestelde eisen van de bomenposter gemeente Den Haag

-de werkzaamheden dienen voor start afgestemd worden met de groenbeheerder, bereikbaar per e-mail op john.schaaper@denhaag.nl

-werkzaamheden met een kopie van een bewonersbrief en een update van de planning dienen minimaal 3 dagen voor start werkzaamheden in LTC worden geplaatst