Gemeenteberichten Leyenburg week 8

Week 8 2018

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Soesterbergstraat 101 te Den Haag

Het kappen van 1 witte kornoelje (stamomtrek 192 cm), staande in de achtertuin van het perceel Soesterbergstraat 101. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen. Publicatiedatum: 2018-02-19

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-34944.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Heiloostraat 273-525 te Den Haag

Het veranderen van de liftschacht behorende bij het woongebouw Heiloostraat 273-525, het veranderen van de lifttoegangen op de verdiepingen, alsmede het plaatsen van een tijdelijke buitenlift voor de duur van de bouwwerkzaamheden (april tot en met september)

Publicatiedatum: 2018-02-19 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-34794.html

 

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 60 te Den Haag

Het vergroten van het pand Wormerveerstraat 60 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Publicatiedatum: 2018-02-19

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-34803.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Escamplaan 752 te Den Haag

Het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging voor en ten behoeve van de woning Escamplaan 752 voor een periode van 10 jaar . Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen. Publicatiedatum: 2018-02-21 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-37125.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leyweg 22 tot en met 66A te Den Haag

Het veranderen van de balkon- en galerijconstructie bij de panden Leyweg 22 tot en met 66A   Locatie: ‘s-Gravenhage, Edamstraat

Publicatiedatum: 2018-02-21

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-36007.html

 Den Haag, Illegaal recreatievaartuig toepassen bestuursdwang, Veenendaalkade tegenover huisnummer 2. Den Haag, Illegaal recreatievaartuig toepassen bestuursdwang, Veenendaalkade tegenover huisnummer 2. Berichttype: verordeningen en reglementen Locatie: ‘s-Gravenhage, Veenendaalkade Publicatiedatum: 19-02-2018

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Baambruggestraat 2 te Den Haag Het gedeeltelijk slopen van het pand Baambruggestraat 2 alsmede het verwijderen van asbesthoudende materialen Berichttype: meldingen Locatie: ‘s-Gravenhage, Baambruggestraat Publicatiedatum: 22-02-2018

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Soesterbergstraat 101 te Den Haag Het kappen van 1 witte kornoelje (stamomtrek 192 cm), staande in de achtertuin van het perceel Soesterbergstraat 101. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen. Berichttype: omgevingsvergunning Locatie: ‘s-Gravenhage, Soesterbergstraat Publicatiedatum: 19-02-2018

Den Haag, Illegaal recreatievaartuig toepassen bestuursdwang, Soestdijksekade tegenover huisnummer 586. Den Haag, Illegaal recreatievaartuig toepassen bestuursdwang, Soestdijksekade tegenover huisnummer 586. Berichttype: verordeningen en reglementen Locatie: ‘s-Gravenhage, Soestdijksekade Publicatiedatum: 19-02-2018

 Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Abcoudestraat 2 te Den Haag Onderwerp Berichttype: overig Locatie: ‘s-Gravenhage, Publicatiedatum: 14-02-2018  Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat op 30 januari 2018 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het oprichten van een moskee. De locatie betreft Abcoudestraat 2, 2546 EG te Den Haag (zaaknummer 00508915).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.