Gemeenteberichten Leyenburg week 8

Week 8  2020 

Publicatiemelding Omgevingsdienst Haaglanden – Escamplaan 1750 – Activiteitenbesluit milieubeheer  Zaaknummer 00570272

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens B&W van Den Haag bekend dat op 17 januari 2020 een melding is ontvangen voor het uitbreiden van een buurtboerderij met theeschenkerij annex lunchroom.

De melding ligt niet ter inzage en er is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. Voor nadere inlichtingen : vergunningen@odh.nl.

Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Maarsbergenstraat 250  

Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Maarsbergenstraat 250 in onzelfstandige woonruimte voor zeven bewoners

2020-02-17

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Constance Gelderblomlaan ongenummerd (deelplan 3 Haga)

Het maken van een kademuur langs de sloot aan de zijde van de Constance Gelderblomlaan ongenummerd (deelplan 3 Haga)

2020-02-18

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soestdijksekade 407

Het veranderen van het pand Soestdijksekade 407 tot 4 woningen en het veranderen van de aanbouw

2020-02-21   Ons kenmerk: 202002984

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier in heroverweging, Vreeswijkstraat 187

Het veranderen van de woning Vreeswijkstraat 187 door het maken van een dakterras 

2020-02-21  Ons kenmerk: 201907049

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-8675/1/bijlage/exb-2020-8675.PDF

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 128  

Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning 201518784/5847802 dd. 18-12-2015 het vergroten van de eengezinswoning Wormerveerstraat 128 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde alsmede het uitbreiden van het balkon

2020-02-18

Verkeersbesluit Huisduinenstraat 20

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats –

2020-02-19

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Henriëtte van Soelenlaan 30  

Het kappen van 1 tamarix (stamomtrek 66 cm), staande in de voortuin van het perceel Henriëtte van Soelenlaan 30.

2020-02-18

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Nieuwersluisstraat 201  

Het veranderen van de voorgevel van het pand Nieuwersluisstraat 201 door het vervangen van aluminium kozijnen door kunststofkozijnen

2020-02-17

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Medemblikstraat 275

Het kappen van 2 rode kerspruimen (stamomtrekken 42 – 74 cm), staande op het terrein van het perceel Medemblikstraat 275.

2020-02-17

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 191  

Het kappen van 2 bomen (stamdiameter 30-36cm), staande in de achtertuin van het perceel Wormerveerstraat 191

2020-02-14

Apv vergunning – Besluiten, Loosduinsekade 602

Het vervangen van twee afsluiters DN 200 en het verplaatsen van het parkeervak naar de stoep in de periode van 24 februari 2020 tot en met 27 november 2020        Opbreekvergunning: Kabels en leidingen

2020-02-20

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Escamplaan 283

Het veranderen van de winkel door het plaatsen van een afzuiginstallatie

op het dak en het plaatsen van een  reclamebord. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen. 2020-02-20