Gemeenteberichten Leyenburg week 7

Week 7 2018

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Vreeswijkstraat 317 te Den Haag

Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning met kenmerk 201804766/6774093 d.d. 13-06-2018 voor het vergroten van de woning door het plaatsen van een dakuitbouw aan de achterzijde welke wijziging bestaat uit het veranderen van het kozijn van de dakuitbouw. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

Publicatiedatum: 2019-02-13

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-33565.html

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Loosduinsekade 542 tot en met 548 te Den Haag

Het afsluiten van het portiek van de woningen Loosduinsekade 542 tot en met 548. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

Publicatiedatum: 2019-02-14 geen gegevens geleverd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-36089.html

Omgevingsvergunning – Intrekken vergunning, Kerketuinenweg 3

Het uitbreiden van de winkel Kerketuinenweg 3 door het oprichten van een aanbouw aan de voorgevel = Avonturia (illegaal parkeren op Fl.N. weg)  Publicatiedatum: 2019-02-14

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-35873.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Soesterbergstraat 172

Het veranderen van het pand Soesterbergstraat 172 tot 2 woningen alsmede het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Publicatiedatum: 2019-02-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-36251.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 242

Het vergroten van het pand Wormerveerstraat 242 door het plaatsen van een dakkapel

Publicatiedatum: 2019-02-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-36169.html

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Heiloostraat 337 te Den Haag

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Heiloostraat 337   ’s-Gravenhage  2019-02-13

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Veenendaalkade ter hoogte van huisnummer 310 te Den Haag

Een aanhangwagen kleur bruin ’s-Gravenhage 2019-02-11

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Vreeswijkstraat ter hoogte van huisnummer 821 te Den Haag

Een aanhangwagen kleur grijs/rood   ’s-Gravenhage  2019-02-11

Wrakkenwet, Veenendaalkade ter hoogte van huisnummer 74,

Wrakkenwet, Veenendaalkade ter hoogte van huisnummer 74, Den Haag

verordeningen en reglementen

’s-Gravenhage 2019-02-13