Gemeenteberichten Leyenburg week 7

Week 7  2021

Apv vergunning – Besluiten, Els Borst-Eilersplein 78 (winkelfunctie)

Het verwijderen van twee laagspanningskabels en zes middenspanningskabels en het aanleggen van twee laagspanningskabels drie middenspanningskabels ter hoogte van de Els Borst-Eilersplein 78.  De aanvraag is ingediend voor de periode van 30-11-2020 t/m 31-8-2021. Opbreekvergunning Kabels en leidingen Bekendmaking besluit:12-2-2021

2021-02-16       

Toelichting:

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-9262/1/bijlage/exb-2021-9262.PDF

Op 23 oktober 2020 is de aanvraag ontvangen. In de brief van 18 december 2020 is de beslistermijn verlengd t/m 12 februari 2021. De instemming is geldig van 12 februari 2021 tot en met 31 augustus 2021. Kenmerk: 01972IBA20

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Maarsbergenstraat 206  

Het 30%-50% snoeien van 1 boom (stamomtrek 35 cm), staande in de achtertuin van het perceel Maarsbergenstraat 206. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.

2021-02-17

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Leersumstraat 83  

Het vergroten van het pand Leersumstraat 83 door het vervangen van een dakkapel aan de voorzijde

2021-02-17

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Vreeswijkstraat 154  

Het veranderen van het pand Vreeswijkstraat 154 door het maken van een constructieve doorbraak en het slopen van de schoorsteen

2021-02-19

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Maarsbergenstraat 35  

Het vergroten van het pand Maarsbergenstraat 35 door het plaatsen van een dakkapel

2021-02-19

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Polsbroekstraat 48  

Het vergroten van het pand Polsbroekstraat 48 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

2021-02-19

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Volendamlaan 773

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Volendamlaan 773

2021-02-19

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Escamplaan ter hoogte van huisnummer 862  

Aanhangwagen kleur bruin zonder kenteken

2021-02-19