Gemeenteberichten Leyenburg week 6

Week 6  2021

Beschikking Besluit lozen buiten inrichtingen, Medemblikstraat t.h.v. 234  

2021-02-08

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-38082.html

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens B&W van Den Haag bekend dat besloten is om maatwerk vast te stellen voor het lozen van grondwater op een vuilwaterriool afkomstig van ontwatering ten behoeve van de plaatsing van ondergrondse containers (orac’s). De beschikking is op 4 februari 2021 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 18 maart 2021 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, t.a.v. de Commissie voor bezwaarschriften, Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag. Ook kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen via www.denhaag.nl, onder vermelding van het zaaknummer 00604576. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Els Borst-Eilersplein 275  

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het terrein nabij de hoofdingang van het pand Els Borst-Eilersplein 275 HagaZiekenhuis

2021-02-09

Apv vergunning – Besluiten, Cornelia de Langeweg 67  

Het aanleggen van een laagspannings- en middenspanningskabel ter hoogte van Cornelia de Langeweg 67. De aanvraag is ingediend voor de periode van 15 maart 2021 tot en met 25 maart 2021.

2021-02-11

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-8319/1/bijlage/exb-2021-8319.PDF

Apv vergunning – Besluiten, Cornelia de Langeweg 67  

Het leggen van kabels ter hoogte van Cornelia de Langeweg 67. De aanvraag is ingediend voor de periode van 15 maart 2021 tot en met 29 oktober 2021.

2021-02-11

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-8328/1/bijlage/exb-2021-8328.PDF

Apv vergunning – Besluiten, Cornelia de Langeweg 67  

Het aanleggen van leidingen ter hoogte van Cornelia de Langeweg 67 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 15 maart 2021 tot en met 29 oktober 2021.

2021-02-11

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-8316/1/bijlage/exb-2021-8316.PDF

Apv vergunning – Besluiten, Zuidwoldestraat 1  

8-2-2021 t/m 8-2-2022 voor het aanleggen, graven en afmonteren van 1X nieuwe COAX bij nieuwe bestaande tracé mantelbuis ter hoogte van Zuidwoldestraat 1  Opbreekvergunning: Kabels en leidingen telecom

2021-02-11

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-8411/1/bijlage/exb-2021-8411.PDF

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Henriette van Soelenlaan 34  

Het kappen van 1 apenboom (stamomtrek 102 cm), staande in de achtertuin van het perceel Henriëtte van Soelenlaan 34. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.

2021-02-11