Gemeenteberichten Leyenburg week 53

Week 53 2020

Apv vergunning – Besluiten, Florence Nightingaleweg 4 

Het realiseren van huisaansluiting ter hoogte van de Florence Nightingaleweg 4. De aanvraag is ingediend voor de periode van 8-2-2021 t/m 26-3-2021. Opbreekvergunning: Kabels en leidingen telecom

2020-12-23 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-71058/1/bijlage/exb-2020-71058.PDF

LET OP  6.vooraf afstemmen met groenbeheerder jan.metselaar@denhaag.nl voor het uitvoeren van werkzaamheden in de groenstroken wat afstemming nodig heeft met het betrokken wijkberaad;

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Den Helderstraat 115 te Den Haag

Het vergroten van de woning Den Helderstraat 115 door het maken van een dakopbouw met terras. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

omgevingsvergunning

‘s-Gravenhage

2020-12-29

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Soesterbergstraat 105 te Den Haag

Het vergroten van de zolderruimte van de woning Soesterbergstraat 105 door het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

2020-12-29

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-71777/1/bijlage/exb-2020-71777.PDF

Binnen de gestelde termijn hebben wij geenaanvullende gegevens ontvangen

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en Florence Nightingaleweg (deelgebied 1, 2 en 3 Hagaterrein)  

Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning met kenmerk 201700243/6385190 d.d. 04-07-2017 voor het realiseren van 464 appartementen met winkelfunctie in plint en binnentuin, 126 eengezinswoningen, het realiseren van een parkeergarage alsmede het aanleggen van een in- en uitrit, tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg (deelplan 1, 2 en 3 Hagaterrein).Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): uitweg, bouwen.

2020-12-28

De wijziging betreft het realiseren van 52 woningen in plaats van 58 woningen in deelplan 3.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Maarsbergenstraat 206  

Het 50 procent snoeien van een boom (stamdiameter 11cm), staande in de achtertuin van het perceel Maarsbergenstraat 206

2020-12-30

Apv vergunning – Besluiten, Loevesteinlaan 117  

Het uitvoeren van asfaltonderhoud en het opnieuw aanbrengen van kantopsluitingen en schrikstroken ter hoogte van de Loevesteinlaan tussen Almeloplein en Hengelolaan. De aanvraag is ingediend voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 23 april 2021.

2020-12-30