Gemeenteberichten Leyenburg week 52

Week 52 2019  

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Els Borst-Eilersplein 275 (HagaZiekenhuis Bouwdeel C en D)

Het gedeeltelijk slopen van het pand Els Borst-Eilersplein 275 (HagaZiekenhuis Bouwdeel C en D)      Ons kenmerk: 201924632

Ontvangstdatum aanvraag: 17 december 2019

Publicatiedatum: 23 december 2019

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Els Borst-Eilersplein 275

Het veranderen van het pand Els Borst-Eilersplein 275 door het uitbreiden van een MRI-afdeling op de begane grond in Bouwdeel C en een gedeelte in Bouwdeel D (HagaZiekenhuis)       Ons kenmerk: 201924653

Ontvangstdatum aanvraag: 17 december 2019

Publicatiedatum aanvraag:  24 december 2019

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Escamplaan, Leyweg, Els Borst-Eilersplein en Cornelia de Langeweg (deelgebied 1 en 2 Haga-terrein)

Het plaatsen van 93 reclame-uitingen aan de gevels van de winkels gelegen tussen de Escamplaan, Leyweg, Els Borst-Eilersplein en Cornelia de Langeweg (deelgebied 1 en 2 Haga-terrein). Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): reclame apv, bouwen.  Ons kenmerk: 201919729

Publicatiedatum      
27-12-2019      

Ingewonnen advies:

De Welstands- en Monumentencommissie heeft op 27 november 2019 beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet. Haar advies luidt als volgt:

Akkoord

Het bouwplan is getoetst aan de Reclamenota.

‘Wij kunnen instemmen met het voorgestelde reclame-plan. De voorgestelde reclamezones en deuitsteekbakken zijn goed gerelateerd aan de achterliggende gevels’. Wij nemen het advies van de welstands- en monumentencommissie over.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Soestdijksekade hoek Loosduinseweg en Oude Haagweg ter hoogte van nummers 593 tot en met 603

Het kappen van 1 boom (stamomtrekken 126 – 157 cm), staande in de openbare ruimte ter hoogte van de Soestdijksekade hoek Loosduinseweg en het verplanten van 4 bomen staande op de Oude Haagweg ter hoogte van nummers 593 tot en met 603. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.

2019-12-24

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Leyweg 296

Het veranderen van de woning Leyweg 296 door het maken van een trapsparing. Ons kenmerk: 201922524

Datum bekendmaking besluit: 2019-12-27

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Zuiderpark

Den Haag Outdoor op 29 augustus 2020  Ons kenmerk: 00302EVK19

Ontvangstdatum aanvraag:

20 september 2019

Advies Welstandscommissie 4 december 2019

Den Helderstraat 102

Bouwen: het vergroten van de woning door het maken van een dakopbouw.

Niet akkoord

De commissie krijgt graag een tekening van het mogelijk toekomstig eindbeeld van het gehele blok.

Agenda welstandscommissie 18 december 2019

Vreeswijkstraat 187      Wcie 20191218/201907049

Bouwen: het veranderen van de woning Vreeswijkstraat 187 door het maken van een dakterras.