Gemeenteberichten Leyenburg week 52

Sloopmelding ingediend, Harmelenstraat 27-37 en 69-79
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Harmelenstraat 27-37 en 69-79      Ons kenmerk: 202124114
29-12-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen