Gemeenteberichten Leyenburg week 50

Week 50 2019  

Sloopmelding ingediend, tussen Soestdijksekade en Veluweplein

Het slopen van de Veluwepleinbrug tussen Soestdijksekade en Veluweplein ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan

2019-12-11

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, tussen de Heiloostraat, Medemblikstraat, Ransdorpstraat, Den Helderstraat, Hoogkarspelstraat

Het veranderen van 2 appartementencomplexen (228 woningen) gelegen tussen de Medemblikstraat, Ransdorpstraat, Heiloostraat, Den Helderstraat en Hoogkarspelstraat door het vervangen van gevelkozijnen, het aanbrengen van spouwisolatie, aansluiten op stadsverwarming en het vergroten van de hoofdentrees.

2019-12-10

Sloopmelding ingediend tussen Medemblikstraat, Ransdorpstraat, Heiloostraat, Den Helderstraat en Hoogkarspelstraat 

Het gedeeltelijk slopen van de appartementen complexen (228 woningen) gelegen tussen de Medemblikstraat, Ransdorpstraat, Heiloostraat, Den Helderstraat en Hoogkarspelstraat ten behoeve van groot onderhoud

2019-12-10

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier in heroverweging, Harmelenstraat 12 tot en met 58

Het veranderen van de voorgevel van de woningen Harmelenstraat 12 tot en met 58 door het vervangen van de kozijnen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.2019-12-09

De Welstands- en Monumentencommissie had in 1e instantie een negatief advies gegeven. Er is een gewijzigd bouwplan ingediend. Dat is akkoord. “De nieuwe kozijnen en ramen zijn passend in deze gevel, mede omdat een reeks portieken in één keer en gelijk worden aangepakt. De samenhang van het blok wordt zo verbeterd. Voor de grote vensters is de voorgestelde ventilatievoorziening, geïntegreerd in de kozijnindeling, passend. In het kleine, vrijwel vierkante venster is deze oplossing nu ook voldoende passend.”

Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Soesterbergstraat 46

Het omzetten van de zelfstandige woning Soesterbergstraat 46 naar onzelfstandige woonruimte voor vijf personen

2019-12-13

Apv vergunning – Besluiten, Volendamlaan 49  Snuffelhal

Het maken van werkgaten voor het vervangen van gasaansluitingen ter hoogte van de Volendamlaan 49 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 25 november 2019 tot en met 19 december 2020.

2019-12-13

Sloopmelding ingediend, Wormerveerstraat 191 en 193 

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Wormerveerstraat 191 en 193

2019-12-12

Verkeersbesluit-Besluit Verkeersmaatregelen, Els Borst-Eilersplein  

Instellen voetgangersgebied/laden en lossen toegestaan binnen venstertijden/fietsen toegestaan op het Els Borst-Eilersplein(met uitzondering van de rijbaan/keerlus); 2019-12-12     BWT-00155VKZ19

Bijlage:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-68645.html

overwegende,

*dat het plein voor het HagaZiekenhuis opnieuw wordt ingericht  als voetgangersgebied;

*dat in dit voetgangersgebied fietsen is toegestaan teneinde de fietsenstalling voor de bezoekers van het ziekenhuis goed bereikbaar te maken, maar dat snorfietsen niet zijn toegestaan (deze kunnen worden gestald bij de motorenstalling nabij de keerlus van het Els Borst Eilersplein);

*dat rondom het plein ruimte komt voor de vestiging van enkele ondernemingen en dat ten behoeve van het bevoorraden gedurende venstertijden expeditie verkeer is toegestaan waarbij dit verkeer het gebied kan inrijden vanaf de zijde van de Cornelia de Langeweg en het gebied moet verlaten aan de zijde van de keerlus/richting Escamplaan terwijl het gebied buiten deze venstertijden (06.30 uur tot 08.30 uur en 16.00 tot 18.00 uur) voor verkeer wordt afgesloten door middel van een beweegbare paal (bollard);