Gemeenteberichten Leyenburg week 50

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Henriette Roland Holstweg ongenummerd hoek Anna Polakweg (Zuiderpark)
Het plaatsen van een openbare toiletunit Henriette Roland Holstweg ongenummerd hoek Anna Polakweg (Zuiderpark)Ons kenmerk:202119354
13-12-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Overig, op de hoek Heiloostraat en Volendamlaan
Voertuig meer dan 3 dagen geparkeerd (Aanhangwagen): Tijdens een controle op 5 december 2021 omstreeks 10:59 uur heeft een gemeentelijk toezichthouder van het bedrijfsonderdeel Handhavingsorganisatie van de Dienst Stadsbeheer, op de bovengenoemde locatie, geconstateerd dat een aanhangwagen, zonder kenteken, groen van kleur, langer dan drie (achtereenvolgende) dagen op de weg staat. Dit is in strijd met artikel 5:6 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag. Wij verzoeken de eigenaar van aanhangwagen deze te verwijderen en contact op te nemen met het Team Bestuurlijke Handhaving, te bereiken via het telefoonnummer 14-070 of e-mail: SBHAPV@denhaag.nl. Indien de aanhangwagen na de publicatietermijn wederom wordt geconstateerd, zal de aanhangwagen worden verwijderd van de openbare weg. De aanhangwagen wordt dan tijdelijk opgeslagen en afhankelijk van de taxatiewaarde, uiteindelijk vernietigd.  Ons kenmerk: HPE2101533
13-12-2021

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Baambruggestraat 137
Het vergroten van de woning Baambruggestraat 137 door het maken van een dakkapel.
Ons kenmerk: 202119653
15-12-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-72597/1/bijlage/exb-2021-72597.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule.  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 47
Het vergroten van de woning Wormerveerstraat 47 door het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde.  Ons kenmerk: 202122618
15-12-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-72453/1/bijlage/exb-2021-72453.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule.  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 251
Het vergroten van het pand Wormerveerstraat 251 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.  Ons kenmerk: 202123385
15-12-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.