Gemeenteberichten Leyenburg week 50

Week 50 2020

Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, Veenendaalkade 565

Het aanleggen van een in- of uitrit bij de woonboot Veenendaalkade 565. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): uitweg.

2020-12-07

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-321257.html

De afdeling Mobiliteit gaat niet akkoord met het aanleggen van de uitweg. Er verdwijnt 1 openbare parkeerplaats. De parkeerdruk is hoger dan 90%. Het opheffen van 1 openbare parkeerplaats is daarmee niet acceptabel. Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken.

De wegbeheerder gaat niet akkoord met het aanleggen van de uitweg. Het pad naar de woonark toe is uitsluitend bedoeld voor voetgangers en fietsgebruikers om de rijbaan naar de overzijde over te steken of met de fiets op de rijbaan te komen en de route te vervolgen. Tenslotte is een bijkomend punt dat een uitweg alleen kan worden aangelegd vanaf een particulier terrein naar de openbare ruimte. Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Maarsbergenstraat 216 

Het vergroten van de woning Maarsbergenstraat 216 door het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

2020-12-08

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Jaarsveldstraat 234  

Het veranderen van het pand Jaarsveldstraat 234 door het maken van een constructieve doorbraak

2020-12-10

Omgevingsvergunning -Aangevraagd, Jaarsveldstraat 148 t/m 180  

Het veranderen van gevels van de panden Jaarsveldstraat 148 tot en met 180 door het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde

2020-12-10

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Escamplaan 283  

Het veranderen van het pand Escamplaan 283 door het plaatsen van een afzuiginstallatie op het dak. Pizza Rome

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

2020-12-10

Wrakkenwet, Veenendaalkade tegenover perceel 14  

Witte stalen sloep met registratienummer H1489 wordt 15 december 2020 gelicht.

2020-12-10