Gemeenteberichten Leyenburg week 5

Week 5  2020 

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg  

Het realiseren van 300m2 detailhandel tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg (deelplan 1, 2 en 3 Hagaterrein)

2020-01-28

Sloopmelding ingediend, Medemblikstraat 51 en 53 en Heiloostraat 186

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Medemblikstraat 51 en 53 en Heiloostraat 186

2020-01-27

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Escamplaan 1750

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat op 17 januari 2020 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het uitbreiden van een buurtboerderij met theeschenkerij annex lunchroom. De locatie betreft Escamplaan 1750, 2547 HG te Den Haag (zaaknummer 00570272).

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Apv vergunning – Besluiten, Anna Polakweg 5 te Den Haag

Het uitbreiden van het laag- en middenspanningsnet ter hoogte van de Anna Polakweg 5 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 3 februari 2020 tot en met 3 juni 2020.

2020-01-29

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Soestdijksekade hoek Loosduinseweg en Oude Haagweg ter hoogte van nummers 593 tot en met 603 t

Het kappen van 1 es (stamomtrek 126 cm), staande in de openbare ruimte ter hoogte van de Soestdijksekade hoek Loosduinseweg en het verplanten van 4 bomen staande op de Oude Haagweg ter hoogte van huisnummers 593 tot en met 603. 2020-01-28

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, herinrichting Soestdijkseplein

Het kappen van 7 bomen (stamdiameter 15-50cm) ten behoeve van de herinrichting Soestdijkseplein ter verbetering van de verkeersveiligheid

2020-01-27

Wrakkenwet, Veenendaalkade tegenover perceel 472  

2020-01-30

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Veenendaalkade tegenover perceelnummer 418  

Aanhangwagen zwart/groen

2020-01-29

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Centrum en Escamp te Den Haag

Indiaas Parade Festival op 4 juli 2020     Ons kenmerk: 00020EVK20

4 januari 2020

Evenementenvergunning – Aangevraagde evenementenvergunning klein, Zuiderpark te Den Haag

The Crave Festival van 5 tot en met 7 juni 2020

2020-01-27