Gemeenteberichten Leyenburg week 48

Week 48 2019   (de mailservice www.overheid.nl heeft een andere opmaak)

Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Vreeswijkstraat 557  

Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Vreeswijkstraat 557 in onzelfstandige woonruimte voor vier personen

2019-11-28

Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, Nieuwendamlaan ongenummerd (Parkzicht)

Het plaatsen van een collectieve stalling voor 10 scootmobielen op het trottoir Nieuwendamlaan ongenummerd ten behoeve van het woongebouw Nieuwendamlaan 4 tot en met 44. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen, ontheffing kruimel.

2019-11-29

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Soestdijksekade 35

Het vergroten van de woning Soestdijksekade 35 door het maken van een kelder. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

2019-11-29

Apv vergunning – Besluiten, P. Droogleever Fortuynwg 22 

Het plaatsen van voorwerpen ter hoogte van het Sportcampus in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 22 november 2019 tot en met 28 november 2019. (beetje laat besluit)

2019-11-28

Verkeersbesluit – Voorgenomen besluit Verkeersmaatregelen, Trude Mertenslaan richting Florence Nightingale Park Trude Mertenslaan 

Instellen stopverbod

2019-11-28

Vastgesteld dat het uitrijden uit de opritten op de Trude Mertenslaan regelmatig wordt belemmerd door de aldaar geparkeerde voertuigen, zodat het uit oogpunt van onder meer de vrijheid/doorstroming van het verkeer wenselijk is om ter plaatse een stopverbod in te stellen door het plaatsen van borden volgens model E02;

Verkeersbesluit – Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats – Nabij het perceelnr.  Medemblikstraat 69

2019-11-27