Gemeenteberichten Leyenburg week 48

Week 48 2018

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Vreeswijkstraat 317

Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning met kenmerk 201804766/6774093 d.d. 13-06-2018 voor het vergroten van het pand Vreeswijkstraat 317 door het plaatsen van een dakuitbouw aan de achterzijde welke wijziging bestaat uit het veranderen van het kozijn van de dakkapel     Publicatiedatum: 2018-11-26

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-252236.html

Apv vergunning – Besluiten, Leyweg 176 te Den Haag

Het uitbreiden van het hoofdwaternet ten behoeve van nieuwbouw ter hoogte van de Leyweg 176 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 3 december 2018 tot en met 27 november 2020.

Locatie: ‘s-Gravenhage, Escamplaan Publicatiedatum: 2018-11-28

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-254855.html

Apv vergunning – Besluiten, Leyweg 272 te Den Haag

Het aanleggen van kabels en leidingen ten behoeve van nieuwbouw ter hoogte van de Leyweg 272 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor 3 december 2018 tot en met 1 februari 2019.

Publicatiedatum: 2018-11-28

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-254911.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Huisduinenstraat 30

Het vergroten van de woning Huisduinenstraat 30 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen. Publicatiedatum: 2018-11-28

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-254235.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, in het Zuiderpark nabij Anna Polakweg 7

Het kappen van 1 Himalayaberk, 1 valse acacia en 1 zwarte els (stamdiameter 80-90cm), staande op het terrein van Milieueducatie in het Zuiderpark Anna Polakweg 7 alsmede het herplanten van bomen

Publicatiedatum: 2018-11-29

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-255302.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Veenendaalkade 71

Het kappen van 1 berk (stamomtrek 113 cm), staande op het achtererf van het perceel Veenendaalkade 71. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.   Publicatiedatum: 2018-11-30

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-256898.html