Gemeenteberichten Leyenburg week 48

Apv vergunning – Besluiten, Cornelia de Langeweg 67
Rectificatie bekendmaking
het aanleggen van leidingen ter hoogte van Cornelia de Langeweg 67.  Opbreekvergunning: Kabels en leidingen telecom.  De aanvraag is ingediend voor de periode van 22 november 2021 tot en met 25 maart 2022.  Ons kenmerk: 02304IBA20  
26-11-2021
Toelichting:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-68632/1/bijlage/exb-2021-68632.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Driebergenstraat 154
Het vergroten van de woning Driebergenstraat 154 door het maken van een dakopbouwOns kenmerk: 202113840
26-11-2021
Toelichting:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-68772/1/bijlage/exb-2021-68772.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule    Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Omgevingsvergunning – Aanvraag vergunningsvrij, Ransdorpstraat-Heiloostraat-Volendamlaan ter hoogte van Ransdorpstraat 22
Het tijdelijk plaatsen van een bouwplaats op het terrein tussen de Ransdorpstraat-Heiloostraat-Volendamlaan ter hoogte van Ransdorpstraat 22 voor een periode van 1 jaar en 5 maandenOns kenmerk: 202116722
26-11-2021
Toelichting:
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule. Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Apv vergunning – Besluiten, Ransdorpstraat 8
Het leggen en verwijderen van kabels en het nemen van verkeersmaatregelen ter hoogte van Ransdorpstraat perceelnummers 149, 56 tot en met 90 en Heiloostraat 52, 206 tot en met 242 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 30 augustus 2021 tot en met 30 december 2021.  Opbreekvergunning: Kabels en leidingen    Ons kenmerk: 01523IBA21
30-11-2021
Toelichting:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-69075/1/bijlage/exb-2021-69075.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule.  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Apv vergunning – Besluiten, Kruising Dedemsvaartweg – Zuidwoldestraat (richting Escamplaan)
Het vervangen van de tijdelijke losliggende bestrating door asfalt van 26 november 2021 tot en met 28 november 2021.  Nachtelijke werkzaamheden
Ons kenmerk: 00203NOW2130-11-2021
Toelichting:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-69076/1/bijlage/exb-2021-69076.pdf Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie.  U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.