Gemeenteberichten Leyenburg week 47

Week 47 2020

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Jaarsveldstraat 198 

Het vergroten van de woning Jaarsveldstraat 198 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.

2020-11-17

Apv vergunning – Besluiten, Els Borst-Eilersplein 275 

Het verwijderen van een laagdrukgasnet ter hoogte van de Els Borst-Eilersplein 275. De aanvraag is ingediend voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 1 oktober 2021.

2020-11-17

Toelichting: 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-62150/1/bijlage/exb-2020-62150.PDF

Verkeersbesluit – Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats – nabij perceel 73, aan de Nieuwersluisstraat

2020-11-18

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Wormerveerstraat 262  

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Wormerveerstraat 262

2020-11-20

Omgevingsvergunning – Intrekken vergunning, Els Borst-Eilersplein 275

Het omtimmeren van een techniekruimte (regelkast) in de leidingtunnel van het ziekenhuis Els Borst-Eilersplein 275 (HagaZiekenhuis)

2020-11-20