Gemeenteberichten Leyenburg week 46

Week 46 2017

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Escamplaan ongenummerd tegenover nummer 289

Het plaatsen van een kiosk op het plein Escamplaan ongenummerd tegenover nummer 289. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen, (tijdelijke) buitenplanse ontheffing. Publicatiedatum: 2017-11-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-199522.html

Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats – Nieuwendamlaan nabij perceelnr. 1/89

Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats – Nieuwendamlaan nabij perceelnr. 1/89     Berichttype: verkeersbesluit

Publicatiedatum: 2017-11-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-66121.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, aan de openbare straat Leyweg

Het kappen van 1 populier (stamomtrek > 314 cm) staande aan de openbare straat Leyweg, in het kader van het populierenvervangingsplan (RIS 278129); zie www.denhaag.nl/bomen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen. Publicatiedatum: 2017-11-16

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-201863.html

Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Leyweg 512

Het omzetten van de zelfstandige woonruimte Leyweg 512 tot onzelfstandige woonruimte voor vier bewoners

Publicatiedatum: 2017-11-16

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-201644.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Heiloostraat ongenummerd ter hoogte van de garageboxen nummer 620 en 626 te Den Haag

Het terugsnoeien van 2 Spaanse Aaken (stamdiameters 52cm) staande op de groenstrook aan de achterzijde van de Heiloostraat ongenummerd ter hoogte van de garageboxen nummer 620 en 626

Publicatiedatum: 2017-11-17

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-202367.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Florence Nightingalepark tussen het Els Borst-Eilersplein en de Charlotte Jacobslaan te Den Haag

Het bouwen van een brug (nummer 1383) tussen het Florence Nightingalepark en de Charlotte Jacobslaan ten behoeve van een verbinding tussen het Haga-ziekenhuis en het park.

Publicatiedatum: 2017-11-16

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-201551.html

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Florence Nightingalepark nabij de Escamplaan en de Charlotte Jacobslaan te Den Haag

Het bouwen van een brug (nummer 1384) nabij de Escamplaan tussen het Florence Nightingalepark en de Charlotte Jacobslaan ten behoeve van een verbinding tussen het Haga-ziekenhuis en het park. Deze bekendmaking:

Publicatiedatum: 2017-11-16

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-201532.html