Gemeenteberichten Leyenburg week 45

Week 45  2020

RIS306577 Vrijgave voor inspraak ontwerp plaatsingsplan ORACs Leyenburg Buurt 84 Gebied D Escamp       

RIS306577 Bijlage

datum 28-10-2020

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Veenendaalkade 565

Het aanleggen van een in- of uitrit bij de woonboot Veenendaalkade 565. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): uitweg.

2020-11-03

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, langs de openbare weg Durgendamhof ongenummerd 

Het kappen van 1 sierappel (stamdiameter 17cm), staande langs de openbare weg Durgendamhof ongenummerd

2020-11-03

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Constance Gelderblomlaan 36  

Het vergroten van het pand Constance Gelderblomlaan 36 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

2020-11-04

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Woudenbergstraat 59

Het veranderen van de woning Woudenbergstraat 59 door het maken van een constructieve doorbraak.

2020-11-04

Wij hebben u op 1 oktober 2020 verzocht uw aanvraag uiterlijk op 29 oktober 2020 aan te vullen. Binnen de gestelde termijn hebben wij geenaanvullende gegevens ontvangen.

Verkeersbesluit-Gehandicaptenparkeerplaats-Veenendaalkade 147

2020-11-04

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-57473.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Den Helderstraat 251-321, Den Helderstraat 161-249, Medemblikstraat 1-35, Loosduinsekade 603- 647 en Loosduinsekade 648 – 683  

Het veranderen van de panden Den Helderstraat 251 tot en met 321, Den Helderstraat 161 tot en met 249, Medemblikstraat 1 tot en met 35, Loosduinsekade 603 tot en met 647 en Loosduinsekade 648 tot en met 683 door het uitbreiden en plaatsen van nieuwe entrees

2020-11-05

Verkeersbesluit- Gehandicaptenparkeerplaats – Driebergenstraat 270

2020-11-04

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-57475.html

Wrakkenwet, Soestdijkskekade tegenover perceel 596,

‘s-Gravenhage

2020-11-05

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Driebergenstraat 353  

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Driebergenstraat 353

2020-11-05

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Driebergenstraat 211

Het veranderen van de woning Driebergenstraat 211 door het maken van een constructieve doorbraak. 2020-11-06

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Den Helderstraat 115  

Het vergroten van het pand Den Helderstraat 115 door het maken van een dakopbouw met terras

2020-11-06