Gemeenteberichten Leyenburg week 45

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Soesterbergstraat 112
Het veranderen van de woning Soesterbergstraat 112 door het maken van een constructieve doorbraak,  Ons kenmerk: 202118985
09-11-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-64720/1/bijlage/exb-2021-64720.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie.
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Jaarsveldstraat 228
Het vergroten van het pand Jaarsveldstraat 228 door het plaatsen van een dakkapel     Ons kenmerk: 202120811
11-11-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, Nieuwediepstraat 21
Het veranderen van de woning Nieuwediepstraat 21 door het aanpassen van het balkon.   Ons kenmerk: 202114872
13-11- 2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-65726/1/bijlage/exb-2021-65726.pdf
Op 13 oktober 2021 hebben wij het bouwplan getoetst aan de Welstandsnota. De beoordeling luidt: Niet Akkoord. Het vergroten van het balkon is een ongewenste ontwikkeling, waarbij de typologie van het woonblok met de doorlopende balkonstrook te veel wordt aangetast.
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.
*
Aangezien de gemeente de grens tussen Loosduinen en Escamp niet altijd in zicht heeft is dit bericht opgenomen in ons gemeentebericht.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, verspreid in het stadsdeel Loosduinen* te Den Haag
Het kappen van 46 dode en zieke bomen (stamomtrekken 31-236cm), staande verspreid in het stadsdeel Loosduinen. Ons kenmerk: 202117367
13-11-2021
Activiteit: kappen. Bij de toets is vast komen te staan, dat er gegevens ontbraken. In de aanvraag ontbreken derhalve de volgende stukken:
– Een QuickScan en endoscopisch onderzoek ten aanzien van de holte in de boom met boomnummer 103 ontbreekt. Ook ontbreekt een ecologisch onderzoek naar het aanwezige nest en het losse schors in de boom met boomnummer 968.
– De noodzaak voor het kappen van de boom met boomnummer 154 is niet nader toegelicht. Uit de BVC blijkt dat er bij de boom met boomnummer 154 naast rooien ook als optie wordt gegeven om een kroonsnoei te verrichten of de boom te laten kandelaberen
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum