Gemeenteberichten Leyenburg week 44

Week 44  2020

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en Florence Nightingaleweg (deelgebied 1, 2 en 3 Hagaterrein) 

Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning met kenmerk 201700243/6385190 d.d. 04-07-2017 voor het realiseren van 464 appartementen met winkelfunctie in plint en binnentuin, 126 eengezinswoningen, het realiseren van een parkeergarage alsmede het aanleggen van een in- en uitrit tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg (deelplan 1, 2 en 3 Hagaterrein). Ons kenmerk: 202018183

2020-10-28

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Dit was de verleende vergunning Haagsche Hof

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en Florence Nightingaleweg (deelgebied 1, 2 en 3 Hagaterrein)

Het uitvoeren van kopersopties aan de bouwnummers 1, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 61, 62, 63, 64, 65, 66, en 67 van de verleende vergunning 201700243/6385190 dd. 04-07-2017 voor het realiseren van 464 appartementen met winkelfunctie in plint en binnentuin, 126 eengezinswoningen, het realiseren van een parkeergarage alsmede

het aanleggen van een in- en uitrit, tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg (deelplan 1, 2 en 3 Hagaterrein)

02-09-2020     Ons kenmerk: 202011355

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-46219/1/bijlage/exb-2020-46219.PDF

Het betreft een bouwaanvraag in het zogenaamde Haagsche Hof.

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Baambruggestraat 8A  

Het veranderen van de sportschool Baambruggestraat 8A door het aanpassen van de brandcompartimenten en brandscheidingen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

2020-10-29

Apv vergunning – Besluiten, Rosa Parkspad – Rosa Parkspad en Tulapad 1

Het vervangen van het asfalt van de fietspaden aan het Rosa Parkspad en het Tulapad in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 2 november 2020 tot en met 28 februari 2021.

2020-10-28

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 63  

Het kappen van 3 bomen (stamomtrekken 91-149cm), staande in de achtertuin van het perceel Wormerveerstraat 63

2020-10-30

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Leersumstraat 55  

Het kappen van 1 conifeer (stamomtrek 160 cm), staande in de achtertuin van het perceel Leersumstraat 55.

Aangezien de achtertuin kleiner is dan 100 m², wordt geadviseerd geen herplantplicht op te leggen.

2020-10-30

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Lopikstraat 24 tot en met 28

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Lopikstraat 24 tot en met 28

2020-10-30

RIS306577 Vrijgave voor inspraak ontwerp plaatsingsplan ORACs Leyenburg Buurt 84 Gebied D Escamp       

RIS306577 Bijlage

datum 28-10-2020