Gemeenteberichten Leyenburg week 44

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Wormerveerstraat 161
Het vergroten van de woning Wormerveerstraat 161 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde    Ons kenmerk: 202119233
02-11-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-63228/1/bijlage/exb-2021-63228.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Ransdorpstraat 2 tot en met 90, Heiloostraat 206 tot en met 240 en Volendamlaan 13 tot en met 47
Het veranderen van de panden Ransdorpstraat 2 tot en met 90, Heiloostraat 206 tot en met 240 en Volendamlaan 13 tot en met 47 door het vernieuwen van de balkonhekken aan de voor- en achterzijde
Ons kenmerk: 202120149  Dit is een nieuwe aanvraag omdat bij de vorige aanvraag gegevens ontbraken.
02-11-20121
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceelnummer 913, aan de Escamplaan (wijziging huisnr.)
Bij besluit van 26 mei 2021 met kenmerk:87208 hebben wij voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats toegewezen op de locatie Escamplaan ter hoogte van perceelnummer 907.Op basis van het verkeerstechnisch onderzoek en het sociaal medisch advies kan de door u aangevraagde gehandicaptenparkeerplaats alsnog in heroverweging worden verplaatst naar de locatie Escamplaan ter hoogte van perceelnummer 913, zoals door u verzocht in uw bezwaarschrift.
Met inachtneming van het vorenstaande, herroepen wij de beschikking van 26 mei 2021, met kenmerk 87208.
Gelet op het bepaalde in de “Wegenverkeerswet 1994” en de Beleidsregels Gehandicaptenparkeren 2012 van de Gemeente Den Haag besluiten wij uw aanvraag voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestuurders nabij het woonadres toe te wijzen met de daarbij behorende in bijlage 1 genoemde bescheiden.