Gemeenteberichten Leyenburg week 43

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Driebergenstraat 154
Het vergroten van de woning Driebergenstraat 154 door het maken van een dakopbouw.  Ons kenmerk: 202113840
25-10-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Baambruggestraat 137
Het vergroten van het pand Baambruggestraat 137 door het maken van een dakkapel/  Ons kenmerk: 202119653
25-10-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Heiloostr 296 Het plaatsen van een pakket- en briefautomaat nabij bovengenoemde adressen.  Ons kenmerk: 202111480
25-10-2021
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-373907.html
Bij deze toets aan de Regeling omgevingsrecht is komen vast te staan dat de volgende gegevens en bescheiden ontbreken:
– Het aanvraagformulier heeft het over plaatsing bij het hoofdkantoor. Daarvan ontbreken tekeningen. Gevraagd wordt om te bevestigen dat alleen de 12 locaties worden gevraagd.
– Er zijn productspecificaties van diverse modellen aangeleverd, maar vermoedelijk is slechts één type aan de orde. Gevraagd wordt te bevestigen dat de aanvraag, net als het beginselplan, betreft de plaatsing van 12 PBA+-automaten met grijze kleurstelling.
– De opgegeven projectkosten bedragen € 168.000,- en de bouwsom € 15.000,-. Vermoedelijk is bedoeld om € 15.000,- per stuk op te geven. Gevraagd wordt om dit te bevestigen. De totale bouwsom komt dan op € 180.000,-.
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Vreeswijkstraat 79
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Vreeswijkstraat 79. Ons kenmerk: 202119769
26-10-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Overig – Besluiten, verordening op de incidentele private markten, Leyweg 1 – Leyweg (Escamp, Leyweg)
Najaarsmarkt op 30-10-2021 t/m 31-10-2021
Ons kenmerk: 00022IPM21   Stadsdeel: Loosduinen ?
25-10-2021
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Charlotte Jacobslaan 70
Het kappen van 12 coniferen (stamomtrekken 54 -86 cm), staande op het voorerf van het perceel Charlotte Jacobslaan 70 ten behoeve van het herinrichten van het terrein.  Ons kenmerk: 202112500
26-10-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Ransdorpstraat 2 tot en met 90, Heiloostraat 206 tot en met 240 en Volendamlaan 13 tot en met 47
Het veranderen van de woningen door het geheel vervangen van de balkonhekken aan de voor- en achterzijde. Ons kenmerk: 202116676
27-10-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-61982/1/bijlage/exb-2021-61982.pdf  24 september 2021 verzocht aanvraag uiterlijk op 22 oktober 2021 aan te vullen. Geen aanvullende gegevens ontvangen.
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum


Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Polsbroekstraat 74
Het vergroten van de woning Polsbroekstraat 74 door het dichtzetten van het balkon aan de achterzijde  Ons kenmerk: 202116069
28-10-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, tussen Volendamlaan 1272 en Loosduinsekade 725
Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning met kenmerk 201919274/7788943 d.d. 27 oktober 2020 voor het vervangen en vergroten van een kiosk hoek Volendamlaan en Loosduinsekade tussen Volendamlaan 1272 en Loosduinsekade 725 en het kappen van 3 bomen welke wijziging bestaat uit het 2,85 meter naar achter verplaatsen van de kiosk.   Ons kenmerk: 202116354
28-10-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 121
Het kappen van 1 dode boom (stamomtrek 80 cm), staande in de achtertuin van het perceel Wormerveerstraat 121 Ons kenmerk: 202119837
28-10-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Veenendaalkade 530
Het veranderen van het pand Veenendaalkade 530 door het maken van een constructieve doorbraak       Ons kenmerk: 202119906
28-10-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Ontheffing in het kader van artikel 10.63, eerste lid, van de Wet milieubeheer vreugdevuur Escamp jaarwisseling 2021/2022
Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat voor het branden van een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling 2021/2022 op de kruising van de Purmerendstraat en de Nieuwendamlaan een aanvraag hebben ontvangen;
– wij mogelijkheden zien deze ontheffing onder de voorschriften zoals aangehaald in de bijgevoegde concept ontheffing te verlenen;
besluit: conform bijgevoegd concept besluit de ontheffing op grond van artikel 10.63, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor het branden van een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling 2021/2022 op de kruising van de Purmerendstraat en de Nieuwendamlaan te verlenen.
Den Haag, 7 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders
28-10-2021

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Charlotte Jacobslaan 85
Het vergroten van de woning Charlotte Jacobslaan 85 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde       Ons kenmerk: 202116707
28-10-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.