Gemeenteberichten Leyenburg week 42

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 161
Het vergroten van het pand Wormerveerstraat 161 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.   Ons kenmerk: 202119233
18-10-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Meppelweg 339 en 341
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de panden Meppelweg 339 en 341  (Zuidwoldestraat)   Ons kenmerk: 202119310
19-10-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Henriette Roland Holstweg ongenummerd hoek Anna Polakweg (Zuiderpark)
Het plaatsen van een openbare toiletunit Henriette Roland Holstweg ongenummerd hoek Anna Polakweg (Zuiderpark) Ons kenmerk: 202119354
19-10-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking aanvraag buiten behandeling gesteld, Wormerveerstraat 140
Het veranderen van de woning Wormerveerstraat 140 door het maken van een constructieve doorbraak.  Ons kenmerk: 202114395|
22-10-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-61185/1/bijlage/exb-2021-61185.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Bezwaarclausule Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.