Gemeenteberichten Leyenburg week 41

Week 41 2019   (de mailservice www.overheid.nl heeft een andere opmaak)

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg (deelplan 1, 2 en 3 Hagaterrein)

Het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning met kenmerk 201700243/6385190 d.d. 4-7-2017 voor het realiseren van 464 appartementen met winkelfunctie in plint en binnentuin, 126 eengezinswoningen, het realiseren van een parkeergarage alsmede het aanleggen van een in- en uitrit, tussen de Escamplaan, Els Borst-Eilersplein en de Florence Nightingaleweg (deelplan 1, 2 en 3 Hagaterrein) welke wijziging bestaat uit het vergroten van de detailhandel

Ons kenmerk: 201919730

Ontvangstdatum aanvraag: 4 oktober 2019

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Escamplaan, Leyweg, Els Borst-Eilersplein en Cornelia de Langeweg (deelgebied 1 en 2 Hagaterrein)

Het veranderen van de gevel van het pand gelegen tussen de Escamplaan, Leyweg, Els Borst-Eilersplein en Cornelia de Langeweg (deelgebied 1 en 2 Hagaterrein) door het plaatsen van een reclame-uiting

Ons kenmerk: 201919729

Ontvangstdatum aanvraag: 4 oktober 201

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Ontwerpbeschikking verleend, Baambruggestraat 2

Het brandveilig in gebruik nemen van de school Baambruggestraat 2 (Kindcentrum Helen Parkhurst). Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): gebruik.

2019-10-07 Ons kenmerk: 201910621

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 44

Het vergroten van het pand Wormerveerstraat 44 door het plaatsen van een dakkapel

2019-10-14

 Verkeersbesluit Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats – nabij perceel nr 163, aan de Soestdijksekade

verkeersbesluit

2019-10-09