Gemeenteberichten Leyenburg week 40

Week 40  2020

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Els Borst-Eilersplein 275

Het gedeeltelijk slopen van de kelder Bouwdeel D en G van het pand Els Borst-Eilersplein 275            Ons kenmerk: 202016293

2020-09-30

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, in te spreken, een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Els Borst-Eilersplein 275

Het gedeeltelijk renoveren van de kelder Bouwdeel D en G van het pand Els Borst-Eilersplein 275    Ons kenmerk: 202016299

2020-09-30

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, Escamplaan 283 Eethuis Rome

Het veranderen van de winkel Escamplaan 283 door het plaatsen van een afzuiginstallatie op het dak. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

2020-10-01

Op 4 september 2020 hebben wij het bouwplan getoetst aan de Welstandsnota. De beoordeling luidt als volgt:

Niet Akkoord

De reclame-uiting in de vorm van een verlichte bak op de luifel is passend geplaatst. Echter de installatie op het dak zien wij al geplaatst en de opmerking “is niet te zien vanaf de straat” is te voorbarig. Het afvoerkanaal van de installatie is te hoog en wel degelijk zichtbaar vanaf de straat. Als gevolg van bovengenoemde negatieve beoordeling bent u in de gelegenheid gesteld een gewijzigd bouwplan in te dienen.

Het door ons ontvangen gewijzigd bouwplan is niet opnieuw beoordeeld aan redelijke eisen van welstand, omdat de hoogte van het afvoerkanaal niet is aangepast. De eerste beoordeling blijft hierdoor van toepassing.

Eindoordeel activiteit ‘Bouwen

Uit de beoordeling van de activiteit en het ingewonnen advies volgt, dat de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Bouwen’ op basis van artikel 2.10, lid 1, onder d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moet worden geweigerd

Apv vergunning – Besluiten, Den Helderstraat 159  

Het afzetten van parkeerplaatsen ten behoeve van hijswerkzaamheden, ca. 25m1 ter hoogte van Den Helderstraat 159 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 24 augustus 2020 tot en met 13 oktober 2020.

2020-10-01

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Jaarsveldstraat 196  

Het vergroten van het pand Jaarsveldstraat 196 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

2020-10-01

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Medemblikstraat 180  

Het kappen van 1 kers (stamomtrek 80 cm), staande in de achtertuin van het perceel Medemblikstraat 180. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen.

2020-10-02

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Werkhovenstraat 165  

Het vergroten van het pand Werkhovenstraat 165 door het maken van een dakopbouw

2020-10-02