Gemeenteberichten Leyenburg week 4

Week 4 2018

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Wormerveerstraat 160 te Den Haag

Het veranderen van het pand Wormerveerstraat 160 door het dichtzetten van het balkon aan de achterzijde   Publicatiedatum: 2018-01-23

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-14554.html

Apv vergunning – Besluiten, Charlotte Jacobslaan 63 te Den Haag

Aansluitingen maken van Ziggo aansluitingen in de periode van 21 januari tot en met 31 juli 2018

Berichttype: apv vergunning Publicatiedatum: 2018-01-23

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-14049.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Uitgeeststraat 154 te Den Haag

Het plaatsen van een scootmobielberging voor en ten behoeve van het pand Uitgeeststraat 154 voor een periode van 10 jaar

Publicatiedatum: 2018-01-23

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-14671.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Marie Heinenweg 6 te Den Haag

Het kappen van 1 boom (stamdiameter 73cm), staande op het perceel Marie Heinenweg 6   Publicatiedatum: 2018-01-23

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-14627.html

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Escamplaan 523 te Den Haag

Het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging voor en ten behoeve van het pand Escamplaan 523 voor een periode van 10 jaar

Publicatiedatum: 2018-01-24

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-15644.html

Onttrekkingsvergunning – Beschikking woningonttrekking verleend, Vreeswijkstraat 112 te Den Haag

Het omzetten van de zelfstandige woning Vreeswijkstraat 112 naar onzelfstandige woonruimte voor 4 personen

Berichttype: onttrekkingsvergunning Publicatiedatum: 2018-01-25

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-16554.html

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Driebergenstraat 55 te Den Haag Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Driebergenstraat 55 Berichttype: meldingen Locatie: ‘s-Gravenhage, Driebergenstraat Publicatiedatum: 24-01-2018