Gemeenteberichten Leyenburg week 39

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Loosduinsekade 692
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Loosduinsekade 692   Ons kenmerk: 202117477
22-09-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Den Helderstraat 24
Het snoeien van een Liquidambar (stamdiameter 38,2cm) staande in de achtertuin van het perceel Den Helderstraat 24. Ons kenmerk: 202117934
29-09-2021
Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen

Apv vergunning – Besluiten, Meppelweg/Escamplaan
Het vervangen van tramsporen en bovenleidingmasten ter hoogte van de Meppelweg/Escamplaan in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 3 oktober 2021 tot en met 14 november 2021Ons kenmerk: 01505IBA21    Opbreekvergunning: Kabels en leidingen
30-09-2021
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-56720/1/bijlage/exb-2021-56720.pdf
Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie
U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.
Bezwaarclausule  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Harmelenstraat 72
Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Harmelenstraat 72    Ons kenmerk: 202118151
01-10-2021
Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.