Gemeenteberichten Leyenburg week 39

Week 39  2020

Apv vergunning – Besluiten, Hoogkarspelstraat 14  

Het afzetten van parkeerplaatsen ten behoeve van hijswerkzaamheden ter hoogte van de Hoogkarspelstraat 14 in Den Haag. De aanvraag is ingediend voor de periode van 28 september 2020 tot en met 13 november 2020.

2020-09-21

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-49900/1/bijlage/exb-2020-49900.PDF

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Driebergenstraat 14  

Het vergroten van het pand door het maken van een kelder

2020-09-22

Omgevingsvergunning – Ontwerpbeschikking, tussen Volendamlaan 1272 en Loosduinsekade 725  

Het vervangen en vergroten van een kiosk hoek Volendamlaan en Loosduinsekade tussen Volendamlaan 1272 en Loosduinsekade 725 en het kappen van 3 bomen. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): kappen, bouwen, (tijdelijke) buitenplanse ontheffing.

2020-09-24

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-50430/1/bijlage/exb-2020-50430.PDF

Op 5 maart 2020 hebben wij beoordeeld of het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet.

De beoordeling luidt als volgt: Akkoord

Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota.

“De voorgestelde vormgeving van de kiosk is helder, met een duidelijk onderscheid tussen het gemetselde hoofdvolume en de glazen serre. Dit onderscheid is onder meer door de detaillering en de kleurstelling van de dakrand duidelijker geworden ten opzichte van het beginselplan, waarmee de toen gemaakt opmerking over de samenhang van de gevels voldoende is opgelost.”

Omgevingsvergunning – Aangevraagd, Jaarsveldstraat 198  

Het vergroten van het pand Jaarsveldstraat 198 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

2020-09-25