Gemeenteberichten Leyenburg week 37

Week 37 2019   (de mailservice www.overheid.nl heeft een andere opmaak)

Omgevingsvergunning – Verlengen behandeltermijn regulier, Vreeswijkstraat 73

Het splitsen van de winkel Vreeswijkstraat 73 tot woning en winkel. Deze bekendmaking bevat de activiteit(en): bouwen.

2019-09-11

Omgevingsvergunning – Intrekken vergunning, Soesterbergstraat 125 en 127

Het veranderen van het kantoorgebouw tot 18 woningen

2019-09-09

Reden intrekking vergunning niet bekend.

 

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier Maarsbergenstraat 404

Het veranderen en splitsen van de woning Maarsbergenstraat 404 tot 3 woningen

10-9-2019

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-44283/1/bijlage/exb-2019-44283.PDF

 

Omgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Leersumstraat 43

13-09-2019

Hierbij is mede beoordeeld dat de parkeerbehoefte als gevolg van het (ver-) bouwplan niet toeneemt.

     

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-44292/1/bijlage/exb-2019-44292.PDF

Verkeersbesluit – Heiloostraat 296 WoonZorgPark Swaenehove

Het aanwijzen van een parkeerplaats voor voertuigen ( rouwwagen, ambulance en wijkbus) bestemd voor het woonzorgcentrum WoonZorgPark Swaenhove/Saffier wegens niet verzekerd zijn van parkeerruimte bij het woonzorg-centrum en dat het uit oogpunt van onder meer de vrijheid/doorstroming van het verkeer wenselijk is om ter plaatse een parkeergelegenheid voor dergelijke voertuigen te realiseren;

2019-09-11

Omgevingsvergunning – Beschikking geweigerd regulier, Den Helderstraat 287 te Den Haag

Het kappen van 1 iep (stamomtrek 126 cm), staande aan de achterzijde van het perceel Den Helderstraat 287. 2019-09-11

De groenbeheerder heeft geen gebreken of aantastingen bij de boom kunnen waarnemen.en adviseert de gevraagde vergunning voor het kappen van bovengenoemde boom te weigeren

Meldingen – Sloopmelding ingediend, Charlotte Jacobslaan 70

Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand Charlotte Jacobslaan 70 Apotheek Haagse Ziekenhuizen

2019-09-13

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Volendamlaan ter hoogte van lichtmastnummer 49

Aanhangwagen zilver/oranje

2019-09-10

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Castricumplein ter hoogte van nummer 40 te Den Haag

Een scooter, kleur blauw, zonder kenteken

2019-09-11

Aankondiging – Verwijderen voertuigen, Nieuwendamlaan hoek Volendamlaan

Gesloten aanhangwagen grijs

2019-09-13